24 مرداد, 1395

کلید توسعه کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که دشمنان از رشد و بالندگی ملت ایران عصبانی و هراسان هستند، گفت: دشمن در برجام وابستگی و نفوذ در کشورمان را دنبال می کرد که خوشبختانه با روشنگری و آگاهی بخشی رهبر معظم انقلاب این توطئه دشمنان شکست خورد.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در دیدار انجمن خیران سلامت استان با تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع)، گفت: مردم کشورمان به برکت وجود امام رضا(ع) مردمی ولایتمدار بوده و هستند و سیره عملی هشتمین امام شیعیان باید به خوبی در میان نسل جوان تبیین و تشریح شود.

رییس شورای حوزه علمیه مازندران با تأکید بر این که وجود بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) در ایران موجب افتخار و سربلندی ملت است، تصریح کرد: باید در تلاش باشیم تا بهره ارزنده ای از این داشته های گرانقدر برای خود فراهم کنیم.

امام جمعه ساری با بیان این که وجود حرم امام رضا(ع) به عنوان افتخاری ارزنده برای ما ایرانیان است، ادامه داد: در سال میلیون ها ایرانی وظیفه خود می دانند که به پاس این نعمت الهی به زیارت حضرت امام رضا(ع) مشرف شوند.

آیت الله طبرسی افزود: زندگی ائمه اطهار(ع) به درستی شناخته نشده و ارج و منزلت آنان حتی در شیعیانشان پوشیده مانده است که باید تلاش کرد تا مردم و مسؤولان بیش از پیش با سیره عملی ایشان آشنا شوند.

وی ادامه داد: حضور مضجع شریف حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) سبب رونق فرهنگی و معنوی ایران اسلامی است که باید از آن ها به نحو شایسته ای بهره گیری کنیم

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری امام رضا(ع) را مظهر رفعت و رحمت دانست و افزود: با توجه به تلاش دشمن برای خدشه دار کردن چهره اسلام ناب باید جنبه های مردمی، رفعت، محبت و مهربانی آن امام همام در در جهان فراگیر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه به حوزه سلامت و درمان را یک امر ضروری دانست و گفت: هر چه در این حوزه سرمایه گذاری کنیم به حد نتایج خوبی برای آینده جامعه را شاهد خواهیم بود.

امام جمعه ساری با بیان این‌که انسان‌ها با کمک کردن به همنوع خود توشه آخرت خود را به‌دست می‌آورند، گفت: هر مقداری که یک موجود از موجود دیگر خیر ببرد به ویژه موجود انسانی معلوم می شود به جانشینی خداوند متعال خوب عمل کرده است.

آیت الله طبرسی خدمت به اجتماع را جزء بهترین امور دانست و با بیان این که خدمت به جمع خدمت به کل خیرات است، ادامه داد: زمانی که بشر به خدمت مشغول است، جانشین خدا است.

وی با بیان این که عمر انسان دوام و پایداری ندارد و به همین دلیل باید در جهت خیر و نیکی سپری شود، گفت: انسان تا می تواند باید خیرخواه و خیررسان باشد چون سعادت و تعالی انسان در انجام کارهای خیر است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به این که انسان با خدمت و خیر به مردم مظهر خدا می شود، گفت: یعنی خداوند متعال خیررسان است و بنده با خیر به مردم و جامعه این صفت الهی را زنده نگه می دارد.

امام جمعه ساری با بیان این که بهترین صفت و حالت در بشر خیررسانی است، تصریح کرد: خیر و خدمت نباید تنها برای یک قشر و عده خاص باشد، بلکه باید همه جامعه حتی نباتات، جمادات و کائنات باشد و با این خیررسانی  بتواند مظهر خدا و ربوبیت شود.

آیت الله طبرسی با بیان این که انسان باید در مسیر خیر و خدمت به مردم و جامعه از خداوند مدد بخواهد، افزود: خوشبختانه این ابزار فراهم است و انسان باید از خداوند متعال مدد بخواهد که این وسایل آماده برای خیر و خدمت را در مسیر تکامل و تعادل انجام دهد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ، ﮔﻔﺖ: در ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ.
نماینده ولی فقیه در مازندران ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ ﺗﻮطﺌﻪ ھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی دﺷﻤﻨﺎن در ۳۶ اﺧﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اوج ﻗﺮار دارد، اداﻣﻪ داد: اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ھﺎی رﻓﯿﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

آیت ﷲ طﺒﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی دﻟﺴﻮزان ﻧﻈﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزه ها ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که دشمنان از رشد و بالندگی ملت ایران عصبانی و هراسان هستند، افزود: دشمن در برجام وابستگی و نفوذ در کشورمان را دنبال می کرد که خوشبختانه با روشنگری و آگاهی بخشی مقام معظم رهبری این توطئه دشمنان شکست خورد.

آیت الله طبرسی با بیان این که آمریکایی ها در ماجرای برجام بار دیگر چهره واقعی خود را به دنیا نشان دادند، تصریح کرد: مسؤولان کشورمان باید هوشیار باشند که رویکرد دولتمردان آمریکایی علیه ملت ایران هیچ تغییری نکرده است و آمریکا همچنان دشمن درجه یک کشورمان محسوب می شود.

وی اقتصاد مقاومتی را تنها راه پیشرفت و بالندگی کشورمان در عرصه های مختلف دانست و گفت: کلید توسعه کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور است و با وابستگی و وعده های بی پشتوانه غرب نمی توانیم به توسعه و پیشرفت کشور امیدوار باشیم.

امام جمعه ساری با بیان این که در متون و منابع اسلامی از جمله احادیث و روایات ائمه معصومین (ع) تاکید فراوانی بر رعایت اصول بهداشتی شده است که می تواند بستری مناسب برای محققان و پژوهشگران باشد، تصریح کرد: محققان حوزه درمان و پزشکی باید بیشتر به منابع اسلامی مراجعه کنند.

آیت الله طبرسی در ادامه سخنان خود نهادینه شدن مصرف مناسب و صحیح مواد غذایی و تغذیه در جامعه را امری ضروری دانست و بیان داشت: با ترویج این موضوع می توانیم از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری کنیم.

امام جمعه ساری ملت ایران را مردمی بزرگ و با استعداد معرفی کرد و با بیان این که امروز در عرصه پزشکی، نظامی و صنایع دیگر شاهد حضور دانشمندان نسل جوان هستیم، خاطرنشان کرد: این نشان دهنده این است جوانان کشورمان از یک استعداد بالایی برخوردار هستند و با پشتوانه این نسل انقلابی امروز به جایگاه رفیعی در دنیا دست یافته است.

منبع : رسا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.