23 مرداد, 1395

صادرات برق از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر گفت: صادرات برق از ابزارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وحید گوهری در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه شرکت توانیر در دو دهه در زمینه صادرات برق فعالیت داشته است ، افزود: صادرات برق در اقتصاد مقاومتی می تواند جایگزین نفت باشد .
وی اظهار داشت : در حال حاضر شبکه سراسری برق ایران به شبکه برق تمامی کشورهای همسایه که با ایران مرز مشترک خشکی دارند، متصل است.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر با اشاره به اینکه هم اکنون تجارت برق ایران با تمامی کشورهای همسایه در حال انجام است، گفت: در سالیان اخیر صادرات برق ایران به کشورهای همسایه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون تراز ایران در صادرات برق بین ۷ تا ۸ میلیارد کیلووات ساعت مثبت است ، افزود: در شرایط فعلی صادرات برق از ایران ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت و واردات سه میلیارد کیلووات ساعت در سال است.
گوهری با بیان اینکه ایران همواره به دنبال افزایش سهم صادرات برق است، اظهار داشت: صادرات برق از اساسی ترین اقدامات در اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تولید برق در ایران از تنوع قابل توجهی برخوردار است، گفت: برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود . این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی همچون گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، برق آبی، خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و … است.
مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر افزود: مصرف نیروگاه های برق حرارتی گاز طبیعی بوده و ایران نیز از حیث گاز طبیعی بسیار غنی است.
وی اظهارداشت: تولید برق از طریق نیروگاه های حرارتی به لحاظ زیست محیطی از پاکترین برق ها نسبت به سایر روش های تولید است.
گوهری بیان داشت: برق ایران جزء پاکترین برق ها در دنیا است چرا که بیش از ۹۰ درصد به گاز طبیعی متکی است.
بررسی ها نشان می دهد، تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست های کلیدی صنعت برق در دوران پساتحریم است.
امروزه نیروگاه های برق افزون بر نیاز داخلی در زمینه صادرات هم فعال هستند و تبادل برق با کشورهای همسایه بطور منظم در حال انجام است و کارشناسان امیدوارند در دوران پسا تحریم ایران به بزرگترین صادرکننده برق در منطقه تبدیل شود.
در یک دهه گذشته ایران گسترش ظرفیت تولید برق خود را به منظور پاسخگویی به تقاضای رو به رشد مصرف داخلی و همچنین فرصت های برای صادرات منطقه ای دنبال کرده است و همگان شاهد ند که ایران با سرمایه گذاری قابل قبولی در حال احداث خطوط انتقال در سراسر مرزهای خود است .
در این میان این نکته را باید یادآورشد که ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان ، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند .
آمارها نشان می دهد که صادرات برق ایران در چند سال گذشته جهش خوبی را شاهد بوده است، هرچند صنعت برق ایران با چالش های گوناگونی مانند فرسودگی خطوط انتقال و نیز هدر روی دست به گریبان است اما موقعیت خاص کشور در منطقه سبب شده که کشورهای گوناگون خواستار خرید برق از ایران باشند و ایران قابلیت آن را دارد با افزایش توان تولید برق صادرات خود را گسترش دهد.
استفاده از دانش روز جهان و فناوری های نوین ، ارتقای راندمان نیروگاه ها، هوشمند سازی شبکه برق ، بازگشایی خطوط اعتباری فاینانس و سرمایه گذاری خارجی از مهمترین اولویت های صنعت برق در دوران پسا تحریم است.
بنابراین مهمترین برنامه فعلی صنعت برق کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور است.

منبع : صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.