23 مرداد, 1395

تحقق اقتصاد مقاومتی با توسعه اقتصاد روستایی در استان

روستاها در همیشه ایام یکی از قشرهای تولید کننده بوده‌اند و به نوعی می‌توان احقاق شعار اقتصاد مقاومتی را در روستاها دید.

اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشورمان مخصوصاً با تحریم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر مطرح‌شده است. این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد.

یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی بحث اقتصاد روستایی است چراکه روستاها در همیشه ایام یکی از قشرهای تولیدکننده بوده‌اند و به‌نوعی می‌توان احقاق شعار اقتصاد مقاومتی را در روستاها دید.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در توسعه مباحث کلی در روستاها نقش چشمگیری داشته باشد بحث توسعه اقتصادی ساکنین روستایی است که علاوه بر درآمدزایی فردی باعث توسعه سریع اشتغال‌زایی و درآمدی در روستاها خواهد شد.

توسعه مشاغل اقتصادی در روستاها می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر ایجاد کند و حتی در پاره‌ای نیز می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت معکوس در روستاها باشد.

کارشناسان معتقدند که هر چه اقتصاد روستا پویاتر و شکوفاتر باشد فرایند توسعه و پیشرفت آن کشور مناسب‌تر خواهد بود و دقیقاً به همین علت است که در برنامه‌های توسعه محور اغلب کشورها، روستاها از ارکان مهم در توسعه پایدار بشمار می‌آیند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.