19 مرداد, 1395

اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران

این گزارش به محورهایی مانند، اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی، وضع موجود صنعت پتروشیمی کشور و آسیب شناسی آن، برخی از دلایل توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور و برخی از نکات قابل تامل در صنعت پتروشیمی می پردازد.

براساس چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ ایران باید اولین تولید کننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه باشد.
بررسی برنامه های توسعه در صنعت پتروشیمی کشور نشان می دهد که رویکرد غالب برای تحقق هدف مذکور مبتنی بر الگوی بهره برداری از منابع بوده است.
در این گزارش آمده است، در قوانین و اسناد بالادستی کشور صنعت پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که باید تلاش شود اهداف این اسناد و قوانین از طریق توسعه صنایع پایین دستی تکمیلی، انتخاب طرح های مناسب و مکان یابی درست، تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی کشور و… تحقق یابد.
نتایج این گزارش نشان می دهد که تاکنون اقدامات مثبت و مفیدی در توسعه صنعت پتروشیمی کشور صورت گرفته، به طوری که سهم صادرات پتروشیمی در صادرات صنعتی کشور در سال های اخیر بیش از ۴۰ درصد بوده و در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۱۶ میلیون تن انواع این محصولات صادر شده است.
گزارش یادشده یادآوری می کند در قوانین و اسناد بالادستی کشور صنعت پتروشیمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید تلاش شود اهداف این اسناد و قوانین از طریق توسعه صنایع پایین دستی تکمیلی، انتخاب طرح های مناسب و مکان یابی درست، تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی کشور و… تحقق یابد.
مدیریت کلان ذخایر نفت و گاز و زنجیره ارزش آن، در کشورهای صاحب این ذخایر همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان و تصمیم گیران بوده است.
صنعت پتروشیمی در کنار سایر صنایع ازجمله صنعت پالایشگاهی کشور و نیروگاه ها، نقش بسزایی در تبدیل محصولات هیدروکربوری به محصولات با ارزش افزوده بیشتر دارد.

این گزارش می افزاید: هریک از بخش های مختلف صنعت پتروشیمی کشور به مقتضای ویژگی هایش مسائل خاص خود را دارد، ازجمله تأمین خوراک از نظر کمّی وکیفی، جذب سرمایه و تأمین مالی طرح ها، تضامین طرح ها، دسترسی به تکنولوژی، تأمین قطعات و کاتالیست های مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر از چالش های پیش روی صنایع بالادستی است.
ازسویی تأمین و توزیع مواد اولیه، توسعه صادرات، توسعه تشکل ها، تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی ازجمله مسائل پیش روی صنایع تکمیلی پتروشیمی است.

ازسویی با محور قرار گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید اقدامات متناسب برای تحقق اهداف این سیاست ها برنامه ریزی و عملیاتی گردد.
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طرق مختلف ازجمله افزایش صادرات پتروشیمی یکی از بندهای سیاست های مذکور را به خود اختصاص داده است.

منبع : ایران اکونمیست

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.