19 مرداد, 1395

اقتصاد مقاومتی فرصتی برای ارتقای بهره وری سیستم مالیاتی

وصول مالیات در اقتصاد مقاومتی متکی به بالا بردن بهره وری سیستم مالیاتی و شناسایی ظرفیت های پنهان مالیاتی است .

مزرعه لی مدیرکل امور مالیاتی در دیدار با کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان مهاباد که با هدف تبیین اهداف و راهکارهای وصول مطلوب و رفع نارسایی های موجود در این زمینه در محل اداره امور مالیاتی مهاباد صورت گرفت ضمن تاکید بر اهمیت بسیار زیاد درآمدهای مالیاتی در سال جاری و نقش آن در تامین شاخصه هایی چون امنیت و استقلال گفت : در صورت وصول مطلوب درآمد های مالیاتی است که می توانیم ادعا کنیم اقتصاد ما به سمت مقاومتی شدن پیش می رود .

 

وی به نقش مولفه هایی چون ارتقای بهره وری سیستم مالیاتی و مصرف بهینه در امر وصول خوب درآمد های مالیاتی تاکید کرد و اظهارداشت: در وضعیت رکود کنونی اقتصاد کشور ، کسب درآمد از منبع مالیات باید متکی به ظرفیت های پنهان مالیاتی باشد .

 

وی افزود : باید تدابیری را به کار گیریم تا نارسایی هایی که در فرایندهای مختلف مالیاتی مانع از وصول مطلوب از ظرفیت های مالیاتی می شوند مرتفع شوند .

 

مزرعه لی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع کارکنان اداره امور مالیاتی مهاباد مالیات را یکی از اهرم های کنترل کننده تورم عنوان کرد و افزود : در سال جاری علاوه بر اینکه نرخ های مالیاتی طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم کاهش یافت ، پایه های مالیاتی وسعت داده شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم بدون تغییر ماند .

 

منبع : پانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.