18 مرداد, 1395

صنعت گردشگری پایه اقتصاد مقاومتی است

خیلی از کشورهایی که فاقد هرگونه درآمد اقتصادی هستند پایه کارشان را بر اساس جذب توریست قرار داده و درآمدهای ارضی را برای خودشان به ارمغان می آورند.

محمدصالح جوکار، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج، با اشاره به معضلات حوزه گردشگری و صنعت جذب توریست در کشور گفت: یکی از مؤلفه هایی که امروز سایر کشورهای جهان بر روی آن کار کرده اند صنعت گردشگری است.خیلی از کشورهایی که فاقد هرگونه درآمد اقتصادی هستند پایه کارشان را بر اساس جذب توریست قرار داده و درآمدهای ارضی را برای خودشان به ارمغان می آورند.

وی افزود: ما در بحث صنعت گردشگری نیاز به زیرساخت هایی هستیم که باید فراهم شود تا بتوانیم از این صنعت به خوبی استفاده کنیم بر همین اساس ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری در کشور ما وجود دارد که ابنیه های تاریخی و محیط های بکر طبیعی از جمله آنها است.لذا اگر توجه به سیاست گذاری در این حوزه صورت بگیرد می تواند پایه مناسبی برای اقتصاد مقاومتی باشد.

جوکار با اشاره به وظیفه دولتمردان در حوزه صنعت گردشگری گفت: اقدامات مسئولین کافی نیست تخصیص منابع، اعتبارات و تسهیل ساز و کارهای صنعت گردشگری برای بخش خصوصی از جمله کارهایی است باید برای رونق این حوزه انجام بگیرد. بخش دولتی تنها باید نظارت، حمایت و پشتیبانی کار را برعهده داشته باشد و به هیچ عنوان وارد تصدی گری و یا واسطه گری نشود تا مردم در عمل حضور پیدا کنند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.