10 مرداد, 1395

مترقی‌ترین مساله در صنعت نفت پرهیز از خام فروشی است

ادیانی خاطر نشان کرد:‌ در حوزه میادین مشترک برای رقابت با کشورهای همسایه چاره‌ای جز سرمایه گذاری در این بخش نداریم که آن هم از دو طریق قابل استحصال است یکی از طریق منابع و ظرفیت‌های داخلی و دیگری استفاده از سرمایه گذاری خارجی است.

علی ادیانی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد:‌ مترقی‌ترین مساله در حوزه صنعت نفت و از منظر اقتصاد  مقاومتی، پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و فرآوری کردن مجموعه محصولات نفت و گاز در داخل کشور و همچنین توجه جدی به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای همسایه است.

وی با اشاره به اینکه عمل به مجموعه اسناد بالا دستی در حوزه توسعه صنعت نفت گشور باید مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار کرد: اگر اولویت‌های ذکر شده از جمله پرهیز از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در برنامه ششم هم نادیده انگاشه شود، موفق به دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و رسیدن به نقطه هدف نخواهیم شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در تاکید و توجه به توان داخلی باید یان نکته را در نظر داشت که شاه بیت همه این مسائل مجموعه صنعت نفت و گاز کشور است و قطعا صنعت نفت و گاز در برنامه ششم باید قوی‌تر از برنامه پنجم و یا برنامه‌های قبلی دیده شود تا شاهد شکوفایی اقتصاد در سطح عمومی اقتصاد ملی باشیم و هم این که از تارج سرمایه‌های ملی در میادین مشترک نفت و گاز جلوگیری کنیم.

ادیانی خاطر نشان کرد:‌ در حوزه میادین مشترک برای رقابت با کشورهای همسایه چاره‌ای جز سرمایه گذاری در این بخش نداریم که آن هم از دو طریق قابل استحصال است یکی از طریق منابع و ظرفیت‌های داخلی و دیگری استفاده از سرمایه گذاری خارجی است.

وی افزود:‌ واقعیت این است که در به کارگیری از ظرفیت‌های داخلی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه میادین مشترک نفت و گاز آن گونه که باید اقدام جدی به عمل نیاورده‌ایم و نتوانستیم از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی داخلی برای توسعه و بهره برداری صحیح و بهینه استفاده کنیم، البته این ضعف مربوط به این دولت نیست؛ در ادوار مختلف دولت‌ها چه دولت دهم، نهم و …. این ضعف وجود داشته است؛ در حالی که باید به اقتضای زمان خود دولت‌ها از سرمایه گذاری استفاده می‌کردیم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.