7 مرداد, 1395

جایگاه فرهنگ و هنر در اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارداشت:هنرو هنرمند باید با دید انتقادی مشکل امروز وآینده را حل کند.

حسن بنیانیان درهمایش جایگاه فرهنگ وهنر با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ گفت: درتمامی سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی باید یک کارشناس فرهنگی حضور داشته باشد تا کارهای صورت گرفته در آن نهاد با پیوست فرهنگی ارائه شود.

وی خطاب به هنرمندان گفت: هنر و هنرمند از طرق مختلف با دید انتقادی باید در امروز و آینده به دنبال حل مشکل باشد.

بنیانیان با تأکید بر لزوم به کارگیری کارشناسان فرهنگی اظهار داشت: این مهم در کشورهای توسعه یافته رعایت میشود ولی متأسفانه در کشورهای در حال  توسعه هنوز تعریفی برای موضوع وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در مسکن های مهر پیوست فرهنگی رعایت نشده است گفت: یکی از عوامل تخریب خانواده مسکن نامناسب است چرا که در مسکن های مهر پنجره ها را بدون در نظرگرفتن اولویت های کارشناسی شده کار، گذاشته اند و دیوار های نازک نیز خود مزید بر علت شده اند که دیگر آرامش در خانه وجود ندارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی درادامه افزود: افزایش مدرک گرایی و زد و بندهای صورت گرفته در استخدام و به کارگیری افراد بدون صلاحیت علمی و عملی باعث شده است که دانش آموختگان بدون کوچکترین مهارتی از دانشگاه ها فارغ التحصیل شوند و این خود باعث بیکاری جوانان شده است ،چرا که افراد بودن مهارت نمی توانند کارآفرین باشند.

بنیانیان با تصریح بر اهمیت فرهنگ در ادارات گفت: همه مدیران برای پیشبرد بهتر اهداف خود باید از حضور کارشناسان خبره فرهنگی بهره ببرند.

وی با تأکید بر اینکه در دانشگاه ها باید آموزش هایی که به دانش جویان ارائه میشود ، متناسب با محیط باشد گفت:در حال حاضر ما با خیل عظیم دانشجویانی مواجه هستیم که از هیچ مهارتی برخوردار نیستند و متأسفانه دانش فراگرفته شده مورد نیاز جامعه نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود: سالانه تعدادی از افراد با استعداهای برتر از کشورهای همچون ایران ،مصر و هند با کشورهای اروپایی میروند در این کشورها با بکارگیری استعداد هایشان به تولید محصولات با کیفیت بالا می پردازند و دوباره این محصول را به ایران صادر می کنند و از سوی دیگر با ایجاد ناامنی دراین کشورها آنها را از پیشرفت باز می دارند.

وی در ادامه با نگاهی انتقادی به سازمان تبلیغاتی گفت: برخی از روحانیون با تبلیغ و ترویج بیش از اندازه در زمینه عدم دنیا طلبی مردم را به سمت تبنلی سوق می دهند و این مسئله خود مانع از پیشرفت اقتصادی واجتماعی افراد می شود.

بنیانیان به اشاره اثرات مخرب ماهواره ها برفرهنگ گفت: درحال حاضر ۷۰درصد از جمعیت از برنامه های ماهواره ای استفاده می کنند. بنابراین باید برنامه های فرهنگی برای مقابله با این تهاجم صورت گیرد چرا که هیچگاه قانون نمی تواند درمقابل جمعیت ۷۰درصدی بایستد و در صورت بکارگیری قانون فقط خود قانون با شکست مواجه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: وجود فرهنگ در محیط کاری از سویی باعث بالا بردن راندمان کاری و از سوی دیگر باعث حفظ شأن و منزلت افراد خواهد شد.

منبع : همدان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.