7 مرداد, 1395

قوانینی که مسیر سرمایه گذاری را کند می کند در حال اصلاح شدن هستند

رحمانی فضلی تاکید کرد: روند حرکت ، سرعت قابل قبولی پیدا کرده است ولی کافی نیست و باید بیشتر شود.

 رحمانی فضلی وزیر کشور در بدو ورود به استان لرستان در فرودگاه خرم آباد، در خصوص آخرین دستاوردهای قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: قول داده بودیم ماهی یکبار به استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی سفر کنیم و از نزدیک با روند اجرای فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته آشنا شویم .
وی با بیان اینکه دومین بار است که پس از انتخاب شدن لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی به خرم آباد سفر می کند اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت در قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی پیگیری های زیادی انجام گرفته و قابل قبول است .
وزیر کشور با بیان اینکه در این مدت جذب سرمایه گذاران و توجه ویژه به بحث سرمایه گذاری روستایی انجام گرفته است یادآور شد: پیگیر قوانین و مقرارتی هستیم که مسیر سرمایه گذاری را کند کرده و باید اصلاح شوند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: روند حرکت ، سرعت قابل قبولی پیدا کرده است ولی کافی نیست و باید بیشتر شود.
وی گفت: بعد از ظهر جلسه اقتصاد مقاومتی تشکیل و با شنیدن اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی استان برای پروژه ها و طرح های استان سیاست گذاری خواهیم کرد.

منبع : وزارت کشور

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.