5 مرداد, 1395

موقوفات از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هستند

موقوفات کشور کارکردها و ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند و در اجرای اقتصاد مقاومتی از تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند.

سلمان روحی،  با اشاره به نامگذاری سال۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل اظهار کرد: در شرایط کنونی ، ویژگی اقتصادی و بهره برداری ازموقوفات بسیار مهم و حائزاهمیت است.

وی با بیان اینکه از جنبه‌های مختلف می‌توان برای کارکردهای اقتصادی موقوفات سرمایه‌گذاری کرد و افزود: در این راستا و برای تطبیق موقوفات با اقتصاد مقاومتی، اولین گام تثبیت مالکیت موقوفات است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان ایجاد ارزش افزوده برای موقوفات را به عنوان یک اصل اساسی در این خصوص دانست و اعلام کرد: با استفاده از بهترین نوع کاربری می‌توان به این امر مهم درموقوفات دست یافت.

وی بیان کرد: از آنجا که موقوفات ما به صورت عرصه و اعیان است و در واقع هیچ گزینه‌ای خارجی برروی آن تأثیر ندارد، لذا به عنوان یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی می‌توان بر روی آن حساب باز کرد.

روحی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی تقویت تولید داخلی با نگاه به صادرات به خارج از کشوراست، عنوان کرد: موقوفات شرایط و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را به طور صد در صد دارا هستند بنابراین می‌توان از ویژگی های تولید و اشتغال داخلی برای صادرات در تمام عرصه‌ها(کشاورزی،صنعتی ،تجاری و غیره)استفاده کرد.

وی یکی از ویژگی‌های مهم دیگرموقوفات را نقدینگی رقبات برشمرد و افزود: از نقدینگی هم می‌توان برای ایجاد اشتغال به طور مستقیم و غیر مستقیم در سراسر کشور استفاده کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اینکه از موقوفات می‌توان به عنوان سرمایه‌های زیر بنایی و به عنوان وجه‌الضمان در سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد، ادامه داد: نقدینگی یکی از مؤلفه‌های افتصاد مقاومتی بشمار می‌رود و تکیه بر موقوفات از حیث اقتصادی یعنی تثبیت نقدینگی در سرمایه جاری کشور است.

وی به دیگر مؤلفه‌های موقوفات و تاثیر گذاری آنها در بستر سازی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: موضوع تثبیت مالکیت از موضوع درآمد زایی و درآمد دار شدن موقوفات بسیار مهم تر و حائز اهمیت تر است.

مدیر کل اوقاف کردستان اقدامات صورت گرفته در کشور طی سال‌های اخیر را یادآور شد و افزود: در سال‌های اخیر نسبت به تثبیت مالکیت و اخذ سند موقوفات، تعویض اسناد قدیمی و دفترچه ای و اسناد تک برگی اقدامات بسیارخوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا چند گام دیگر برای تثبیت و احیای موقوفات به خصوص در حوزه منابع طبیعی لازم و ضروری بنظر می‌رسد که در این صورت یکی از اقدامات مؤثر در تخقق شعار سال خواهد بود.

روحی تحقق رابطه استیجاری برای موقوفات منفعتی موجب درآمدزا بودن موقوفه‌ها می‌شود، بیان کرد: تثبیت موقوفات یعنی احیای موقوفه ،تثبیت مالکیت ،تکمیل سند وقف نامه و درامددارشدن آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه تفاوت درآمدزا بودن و درآمددار شدن در نوع نگاه به موقوفه است، اعلام کرد: برای درآمددار شدن موقوفات باید اقداماتی زیر بنایی در سراسر کشور باید صورت بگیرد.

مدیرکل اوقاف کردستان تثبیت مالکیت وعقد قرارداد وقف را از دیگر مولفه های مهم برای درآمد دار شدن موقوفات دانست و افزود: در این راستا باید به تحقق وقف ، رابطه استیجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی توجه ویژهای کرد.

وی در خصوص راهکارهای درآمدزا کردن موقوفه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی در استان تأکید کرد: در این راستا اعتبارات سرمایه‌گذاری و منابع منطبق برای ساخت و سازهای تجاری برای موقوفات انتفاعی حاصل شده است .

روحی در پایان یادآورشد: سه مورد از پروژه های دولتی شش گانه سفرمقام معظم رهبری به کردستان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است و سه مورد آن نیزدر مرحله اتمام است و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید

منبع : ایکنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.