18 آبان, 1394
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با دفاع اقتصادی:

تا قانون موانع تولید حل نشود، لغو تحریم‌ها هم نمی‌تواند مشکل تولید را حل کند/ جنگ اقتصادی با آمریکا برنامه ریزی میخواهد

دکتر علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی، با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه امنیت اقتصادی با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی داریم، گفت: فضای حاکم بر بازار، عدم رفع تحریم ها، شناور بودن قوانین بانکی و … امنیت اقتصادی را با مخاطره مواجه کرده است.

 در ادامه این گفتگوی کوتاه تقدیم می گردد:

همان طور که مستحضر هستید، امنیت ملی یکی از پارامترهای مهم در کشور است، به ویژه در شرایط کنونی که هجمه و حربه های دشمن در حوزه های مختلف به خصوص اقتصادی تشدید یافته است. بر این اساس در چارچوب امنیت ملی، شما امنیت اقتصادی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت امنیت اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله قابل توجه ای دارد، نخستین دلیلش شاید وجود تحریمهای خارجی باشد. دلیل دوم را شناور بودن مجموعه قوانین و مقررات حاکم در حوزه بانکی میدانم. متاسفانه چه در حوزه دستورالعمل و چه در مجموعه قوانین، فضای امنیت اقتصادی که یک سرمایه گذار و یا یک فعال اقتصادی بتواند با اطمینان در حوزه فعالیت کاری خود برنامه ریزی کند و براساس آن کارهایش را پیش ببرد، وجود ندارد. به نظر من این موضوع یکی از عوامل مهم و اصلی عدم مطلوب بودن وضعیت امنیت اقتصادی کشور است. برخی از دوستان میگویند باید تحریمها برداشته شود تا فضای امنیت اقتصادی کشور بهبود یابد، من به آنها میگویم، تا قوانین موانع تولید بهبود پیدا نکند، حتی اگر تحریمها هم لغو شود اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.

به نظر جنابعالی این موضوع چه میزان استقلال اقتصادی کشور را تحت شعاع خود قرار داده؟

به میزانی که بتوانیم براساس باورهای ملی خودمان و بدون اتکا به دیگران، در یک فضای اطمینان بخش برنامه ریزی اقتصاد کشور را پیش ببریم به استقلال اقتصادی کشور کمک کردیم و به میزانی که در این ارتباط توفیق نداشته باشیم ونتوانیم توانمندی های ملی و اقتصاد مقاومتی را با برنامه ریزی اقتصادی شکل دهیم، طبیعتا از راه استقلال سیاسی فاصله می گیریم. در حال حاضر وضعیت استقلال سیاسی ما به مراتب از استقلال اقتصادی ما بهتر است.

راه رسیدن به وضعیت مطلوبی که شما فرمودید چیست؟ آیا همان اقتصاد مقاومتی است یا الزامات دیگری هم نیاز دارد؟

به نظر من اقتصاد مقاومتی و ملزومات متناسب با آن اولین بخش باور به اقتصاد مقاومتی و توانمندی موجود، رفع دیون و موانع تولید و فعالیت های اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی برای کار آفرینان و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران و ایجاد ثبات در مجموعه ی مقررات کشور بر این عرصه، با توجه به جنگ اقتصادی با آمریکا، همه این عوامل نکاتی بسیار مهمی است که نیازمند یک برنامه ریزی مقاوم است تا باعث ایجاد ثبات و اعتماد در عرصه اقتصادی کشور باشد. در این زمینه بانک ها نقش بسیار مهمی را می توانند ایفاء کنند که در حال حاضر این نقش مثبت نیست.

با توجه به این که مقام معظم رهبری بحث نفوذ اقتصاد را مطرح کردند به نظر جنابعالی دوران پسا تحریم برای ما یک فرصت است یا یک تهدید؟

به نظر من فرصت آن بیشتر از تهدیدش است به شرط آن که قواعد بازی را رعایت کنیم و با هوشمندی که ملت ما دارند و با درایت و فرمایشات مقام معظم رهبری که درباره نفوذ عنوان نمودند و با پی گیری سیاست اقتصادی توسط تمامی مسئولان کشور می توانیم روزنه های موجود دشمن را در این وضعیت چک کنیم تا به مزیت مطلوب برسیم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.