11 آبان, 1394

بودجه ۹۵ بر اساس شواهد مقاومتی نیست

یک اقتصاددان گفت : بودجه سال آینده در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار ندارد و به نظر می رسد اتفاقات ۹۴ در سال آینده نیز تکرار خواهد شد.

ساسان شاه ویسی گفت:‌اقتصاد مقاومتی به این معنی است که اسیب پذیری اقتصاد ملی از محیط های خارجی و نوسان های داخلی به حداقل برسد یا حذف شود اما اتفاقات بودجه سال جاری نشان داد که دولت در این زمینه موفق نبوده است.

وی اظهار داشت: وقتی اقتصاد به شدت به درآمدهای نفتی متکی می شود و بخشی از درآمدهای دولت را تغییرات نرخ ارز تامین خواهد کرد در آن صورت نمی توان آسیب پذیری ها را کاهش داد.
شاه ویسی گفت:‌در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار بود این موارد به حداقل برسد تا اقتصاد ملی در فرایند رونق تولید داخلی با حداقل آسیب روبرو شود.
شاه ویسی اظهار داشت : باید نگاه به بودجه‌ریزی را تغییر دهیم و عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی از مزایای اقتصاد مقاومتی هم استفاده کنیم و بودجه سال ۹۵ از نظر تخصیص، برآورد، ارزیابی و نظارت بر بودجه باید کاملا عملیاتی باشد و با نگاه فعلی مسئولان به روش درآمد ـ هزینه‌ای نمی‌توان به استقرار اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
وی تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که نگاهمان به بودجه‌ریزی کاملا متفاوت شود و نظام دقیق گزارش‌دهی در این زمینه نیاز است تا بودجه در فرایندی بهینه تخصیص یابد.
این اقتصاددان افزود: ‌در دو سال اخیر برغم اظهارات دولتمردان و تاکیدات رئیس جمهور هنوز نتوانسته ایم از رکود خارج شویم و حالت ایستایی در اقتصاد ملی دیده می شود که ادامه آن مخاطره آمیز خواهد بود.
این اقتصاددان افزود:‌اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور مستقر شود باید مبانی حاکم بر این نظام اقتصادی را هم قبول کنیم و بپذیریم که از الگو های غربی و شرقی متفاوت است و جوهره آن را پیشرفت همراه با عدالت تشکیل می دهد.
شاه ویسی گفت: با تکیه بر اصول و مبانی نظام اقتصاد لیبرالی نمی توان به این اهداف رسید و اقتصاد آزاد تضمینی ندارد که عدالت همراه با پیشرفت را برای ما به ارمغان آورد و همچنان رکود اقتصادی ادامه دارد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.