8 تیر, 1395

حضور سرمایه گذاران روزنه خوبی برای برقراری تعاملات با خودروسازان جهان است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی با شرایط مشخص در ایران اتفاقات بسیار مثبتی را در این صنعت رقم می زند.

فریدون احمدی افزود: با توجه به نتایج مثبتی که سرمایه گذاری خارجی در تحقق اقتصاد مقاومتی به همراه دارد، نه تنها نمایندگان  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بلکه تمامی نمایندگان مجلس دهم از هر گونه سرمایه گذاری خارجی در این صنعت حمایت می کند.
وی با اشاره به این که مسأله بسیار مهم امروز صنعت خودروی ایران و جهان کیفیت است، اظهار کرد: در چنین شرایطی، حضور سرمایه گذاران خارجی با شرایط مشخص در ایران و فراهم شدن بسترها و رفع موانع موجود، قطعاً می تواند اتفاقات بسیار مثبتی را در این صنعت رقم بزند.
احمدی با بیان نقش مثبت حضور سرمایه گذاران خارجی در ارتقای دانش فنی و انتقال تکنولوژی در حوزه خودروسازی، تصریح کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی، موجب مشارکت آنها در مدیریت صنعت خودروی کشورمان خواهد شد که روزنه خوبی برای برقراری تعاملات مؤثر خودروسازان ایران با خودروسازان جهان است.
وی با اشاره به لزوم اهمیت صادرات در جریان سرمایه گذاری و همکاری مشترک در حوزه خودروسازی، اظهار کرد: صادرات بخشی از تولیدات مشترک موضوعی است که می تواند در جریان سرمایه گذاری به صنعت خودروی ایران کمک نماید، و چنانچه همکاری با خودروسازان خارجی، تنها منجر به ارائه تولیدات در داخل شود، قطعاً اشتباه است.
احمدی با بیان این که مسأله اصلی تولید، دست یآبی به کیفیت در صنعت خودرو است و در صورت صادرات خودروهای تولیدی، بخش مهمی از مسائل و مشکلات صنعت خودرو حل و فصل خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به نتایج منفی همکاری های گذشته با شرکت های خودروساز خارجی، باید به نوعی عمل کنیم که تجربیات گذشته، دیگر تکرار نشود.
وی با اشاره به هزینه پایین نیروی انسانی و انرژی در کشورمان، اظهار کرد: با سرمایه گذاری شرکت‌های خودروساز خارجی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشورمان در صنعت خودروی ایران جذب خواهد شد و با رونق این صنعت، ضمن اشتغال زآیی  در داخل، فرصت خوبی را برای نیروهای داخلی در انتقال از تکنولوژی ارتقای و دانش فنی فراهم خواهد نمود.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر رکود حاکم بر بازار خودروی ایران، خاطرنشان کرد: همکاری با خودروسازان خارجی و تولید و عرضه خودروهایی با کلاس و کیفیت جهانی در داخل، می تواند با ایجاد فضای رقابتی به رکود موجود پایان داده و بازار خودرو را از تحرک و رونق برخوردار نماید.

منبع : آریا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.