1 تیر, 1395

ضعف فرهنگ عمومی جامعه می تواند اقتصاد مقاومتی را فلج کند

در اقتصاد مقاومتی توجه و جمع آوری سرمایه های کوچک است که می تواند چرخ های عظیم اقتصادی را به حرکت در بیاورد، این امر جز اینکه مردم نیز نگاه اقتصاد مقاوتی در زندگی و جامعه خود به وجود آورند، حاصل نخواهد شد.

اقتصاد پویا داشتن، در هر واحد جامعه از خانواده گرفته تا شهرها و کشورها، از واحدهای کوچک اقتصادی تا واحدهای جهانی برای ادامه وجود و حیات خویش امری لازم است، در این اقتصاد توجه به سه امر نکته ای حیاتی به شمار می رود: نحوه ی درآمد، نحوه ی هزینه کرد و صرفه جویی و کاهش و جلوگیری هرچه بیشتر در هزینه های اضافی و تحمیلی که درنهایت به سود خالص ضربه وارد می کند.
اقتصاد پویایی که قرار است مقاوم باشد به دو ویژگی باید نگاه خاص داشته باشد، نحوه ی هزینه کرد که همان عدم بچه پولداری زندگی کردن است و بستن کامل همه ی سوراخ موریانه هایی که با تحمیل هزینه های اضافی، گاها همه اقتصاد را تحت تاثیر خویش قرار می دهند.
یکی از کارهایی که ساده است و مردم می توانند به راحتی به کل اقتصاد شهر و دیار و حتی کشورشان کمک کنند، ترویج فرهنگی است که در آن اموال عمومی مورد حفظ و صیانت قرار می گیرد و مانع از هزینه کرد های دوباره و در یک کلام بستن نشتی اقتصادی شود.
نگارنده با این نگاه، به سراغ شهر ودیار خود یعنی گلپایگان، رفته است، آنچه که با نگاه مشهود است، تلاش های شهرداری گلپایگان در زیباسازی شهری، به هر صورت ممکن  می باشد  به سایت وزارت کشور برای منبع درآمد شهرداری ها نگاه که شود،موارد ذیل درج شده است

براساس ماده (۲۹) آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها به شش طبقه تقسیم می شوند:

۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

۴- درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری

۵- کمکهای دولت و سازمانهای دولتی

۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
متاسفانه آنچه که با کمی دقت در نگاه متوجه شدم این بود که به شهرداری گلپایگان هزینه های زیادی تحمیل می شود، فقط به خاطر اینکه برخی مردم شهر قدر داشته های خود را ندانسته و خواسته یا ناخواسته در تخریی اموال عمومی تلاش می ورزند و شاید ندانند که در قانون مجازات حبس از سه ماه تا دوسال را برای تخریب اموال عمومی در نظر گرفته شده است
یرای مشاهده و یادآوری عمق ماجرا، نمونه هایی به عنوان مثال ذکر می گردد: شهرداری با ایجاد تابلوهایی در سطح شهر، محل هایی را برای تبلیغات و آگهی های عموم مردم قرار داده است، اما باز شاهد هستیم که جهت چسباندن تبلیغات دیوارها و تیرک های برق نشانه است!

منبع : صاحب نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.