2 آبان, 1394
عادل پیغامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با دفاع اقتصادی

نقش نهادهای اقتصادی مردمی در جنگ اقتصادی با غرب

مسلما در شرایط کنونی که با مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های بین المللی مواجهیم نهادهای اقتصادی مردمی می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در بخش هایی مردمی است، به سایت “دفاع اقتصادی” گفت: این تلقی غلطی است که برخی ها از اقتصاددانان لیبرال فکر می کنند، مردمی کردن اقتصاد به معنای کوچک کردن دولت در اقتصاد است.

وی گفت: اقتصاد ما برخلاف تصور برخی، مردمی است منتهی در برخی از بخش ها بیشتر و در برخی دیگر کمتر.

عادل پیغامی افزود: باید دید چه چیزی به چه کسی واگذار می‌شود؟ آیا این واگذاری در تصدی‌گری است یا در مالکیت؟ این سوال مهمی است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است، افزود: گفت: در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش مردم پررنگ است. اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.

پیغامی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در بخش هایی مردمی است و در بخش هایی دیگر باید این روند افزایش یابد.

وی گفت: در اقتصاد سالم که به سمت مردمی شدن در حرکت است، مقوله حکمرانی در آن عمیق است. لزوما هر واگذاری از دولت به مردم به معنای مردمی کردن اقتصاد نیست.

این اقتصاددان افزود: در اقتصاد نباید حکمرانی دولت را در برخی از عرصه ها به اسم مردمی کردن اقتصاد تعطیل کنیم. این لزوما به معنای مردمی کردن نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در خصوص شرایط کنونی و وجود تحریم ها گفت: در شرایط تحریم هم می توان به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کرد.

وی با بیان این موضوع که شرایط تحریم هم می تواند مانع مردمی کردن اقتصاد باشد و هم می تواند فرصتی برای این موضوع، تصریح کرد: همه چیز به تعبیر مسئولان اقتصادی از تحریم دارد. این خیلی مهم است که سیاست گذاران کشور چگونه به تحریم نگاه می کنند و چگونه آن را تفسیر می نمایند.

پیغامی تاکید کر: مسلما در شرایط کنونی که با مشکلات اقتصادی و محدودیت های بین المللی مواجهیم نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.