24 خرداد, 1395

ارتباط اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی تبیین شود

اولین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تبیین ارتباط اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

نخستین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تبیین ارتباط اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

 

بنابر این گزارش، در این جلسه که به ارائه گزارش عملکرد مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم اختصاص داشت؛ پس از تبیین چرایی شکل‌گیری این مرکز اعلام شد که تاکنون در این مرکز بیش از ۶۰ جلسه کارشناسی ذیل عناوین: اقتصاد مقاومتی از منظر دین، مدل مشارکت های مردمی در اقتصاد مقاومتی و نقش گروه‌های مرجع و از جمله روحانیت در تحقق  اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

 

همچنین در ادامه اعضا ضمن تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و شورای تخصصی حوزوی به منظور دستیابی به تعریف مشترک از ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر ارائه یک تعریف جامع و مانع از این مفهوم، در نظر گرفتن نقشه مهندسی فرهنگی در این حوزه و  تبیین ارتباط اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی را نیز مورد تاکید قرار دادند.

منبع : شبستان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.