23 خرداد, 1395

تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اصلاح نظام بانکی

دکتر علی قربانی نماینده ۵ شهرستان خراسان شمالی در جلسه شورای اداری بجنورد با بیان اینکه برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی در جهت گسترش سرمایه گذاری تدوین شده است گفت: فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان با حمایت از صنایع بزرگ و کوچک، در اولویت برنامه های مجلس قرار دارد.

دکتر علی قربانی نماینده ۵ شهرستان خراسان شمالی در جلسه شورای اداری بجنورد با بیان اینکه برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی در جهت گسترش سرمایه گذاری تدوین شده است گفت: فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان با حمایت از صنایع بزرگ و کوچک، در اولویت برنامه های مجلس قرار دارد.

مسلم محمد یاران دادستان مرکز خراسان شمالی هم در این جلسه با بیان اینکه نظارت و پیگیری حقوق عمومی و پیشگیری از تضییع حقوق مردم، از مهترین برنامه های دستگاه قضایی است گفت: اقدامات و عملکرد مدیران دستگاه ها در شهرستان ها مورد ارزیابی قرار میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تضییع حقوق عامه با آنان به شدت برخورد می شود

موسی حاجی زاده فرماندار شهرستان بجنورد نیز با بیان اینکه اگر به مدیران شهرستان ها اختیار تام داده شود خیلی از موانع اداری و نامه نگاری ها از میان برداشته می شود، افزود: حذف موانع بروکراسی در ادارات شهرستان ها، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

در پایان این جلسه مدیران شش دستگاه شهرستان بجنورد تکریم و معارفه شدند.

منبع : واحد مرکزی خبر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.