22 خرداد, 1395

اجرای نظام یکپارچه سازی پروژه های اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان البرز از شکل گیری و اجرای نظام یکپارچه سازی پروژه های اقتصاد مقاومتی دراین استان خبرداد.

ذبیح الله قائمی روز شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز، افزود: این نظام به منظور نظم بخشی به طرح های اقتصاد مقاومتی می باشد. فرم های چهارگانه برای تمام دستگاه های اجرایی استان در این زمینه طراحی شده است.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی برنامه های مربوطه را در قالب لوح فشرده و به صورت فایل ورد به دبیرخانه ارسال کنند تا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی براساس همین فرم های واحد نسبت به ارزیابی عملکرد و جمع بندی اقدامات صورت گرفته، اقدام می کند.
قائمی درادامه به بحث پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی پرداخت و افزود: در حوزه آب هفت طرح، جهاد کشاورزی ۱۲ طرح، انتقال خون دو طرح و آب منطقه ای دو طرح دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی استان البرز مورد بررسی قرار گرفته به طوری که برخی از دستگاه ها عملکرد خوبی داشته و برخی برنامه های کیفی و قابل سنجشی نداشتند.
دبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز درادامه گفت: همچنین شش دستگاه محیط زیست ،دانشگاه خوارزمی ،منطقه ویژه اقتصادی ،شرکت گاز ،جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری عملکردی دراین زمینه نداشتند.

منبع : یرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.