16 آبان, 1394
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خبر داد

برنامه‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از برنامه‌های اجرایی اولویت دار این سازمان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این سازمان در این خصوص، اظهار داشت: برنامه های اجرایی اولویت دار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اقتصاد مقاومتی توسط ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

کورش پرند در ادامه بیان داشت: پروژه گسترش و بهبود آموزش های فنی و حرفه ای در جهت افزایش مهارت نیروی کار برای اجرای طرح ارتقای بهره وری نیروی کار در راستای تحقق برنامه ملی ارتقای بهره وری، همکاری در پروژه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای اجرای طرح توسعه صادرات غیر نفتی در راستای تحقق برنامه ملی پیش برد برونگرایی اقتصاد از برنامه های اولویت دار این سازمان در تحقق اقتصاد مقاومتی می باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پروژه ایجاد مراکز رشد آموزش فناوری های راهبردی نوین در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، پروژه توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارخانه و همکاری در پروژه تدوین نظام کارورزی و کارآموزی دانش آموختگان برای اجرای طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی در راستای تحقق برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی بخش دیگری از برنامه های این سازمان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: همکاری در پروژه توسعه اشتغال پایدار روستایی برای اجرای طرح بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های کشور در راستای تحقق برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی و همکاری در پروژه طراحی و تدوین مدل محاسبه سرمایه انسانی در محصول متناسب با بخش ها برای اجرای طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی در راستای تحقق برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بخشی دیگر از برنامه های اولویت دار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 

منبع : سازمان آموزش فنی و حرفه ای

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.