20 خرداد, 1395

نقش پررنگ وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی

عضو سابق کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس معتقد است که واقفان کشورمان، می توانند در انجام کارهایی تاثیر گذار باشند که برای تحقق آنها نیازمند سرمایه های کلان است و این موضوع دقیقاً همان هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

سید عیسی دارایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم ضمن اشاره به ضرورت ترویج وقف به عنوان یک فرهنگ دینی در جامعه، گفت: نقش وقف در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی، همیشه پررنگ بوده و نمی توان آن را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه مهمترین نقشی که وقف در توسعه فرهنگ و تمدن ایفا می کند، توسعه معنوی جامعه است، اظهار کرد: بنابراین می توان گفت که با گسترش هر چه بیشتر فرهنگ وقف و انجام کارهای خیر در جامعه، فرهنگ و تمدن اسلامی را توسعه داد.

دارایی با تاکید بر اینکه وقف در واقع بستری در راستای خدمت به فرهنگ و نیازمندان در جامعه است، افزود: بر این اساس نباید از یاد برد که در دنیای امروزی، اموری مهم تلقی می شود که نیازمند توجه واقفین است لذا باید نیات جدیدی نیز برای جامعه امروز در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه واقفان کشورمان می توانند در انجام کارهایی تاثیر گذار باشند که برای تحقق آنها نیازمند سرمایه های کلان است، ادامه داد: این موضوع دقیقا همان هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است بنابراین می توان دریافت که مبحث وقف در تحقق این امر پسندیده و البته سفارش شده از سوی رهبر انقلاب اهمیت و نقش بسزایی دارد.

وی ضمن بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس قانون، موظف به اجرا مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر وقف های مشارکتی است، تصریح کرد: خوشبختانه بر اساس اقدام صورت گرفته از سوی این سازمان ، هم اکنون بیمارستان تخصصی سرطان در شهر ری در حال ساخت است.

دارایی با اشاره به مطلب بالا، گفت: با توجه به تحقق اولین نیت وقف های مشارکتی، می توان گفت که امروزه گسترش فرهنگ وقف های مشارکتی که با سرمایه های اندک مردم به ثمر می رسد، امری ضروری است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم خاطرنشان کرد: اوقاف باید آثار و نتایج وقف های صورت گرفته در کشور را برای مردم بازگو کند تا مردم به اهمیت این امر بیشتر پی ببرند.

منبع : رسا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.