17 خرداد, 1395

رقابت‌پذیری از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است

رییس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به اینکه از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیری است، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون‌زا، اقتصاد برون‌گرا و اقتصاد عدالت‌ بنیان از دیگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

رییس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به اینکه از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیری است، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون‌زا، اقتصاد برون‌گرا و اقتصاد عدالت‌ بنیان از دیگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

دکتر مجید متقی‌طلب در گفت وگو با خبرنگار ذاکرنیوز (ذاکرنیوز) منطقه گیلان، با اشاره به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: راهکار اقتصاد مقاومتی درون‌زا بودن آن و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

وی اقتصاد پویا را مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: اقتصاد بر پایه تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات بنا می‌شود و در پارک علم و فناوری گیلان دو مفهوم برای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که بتواند با نگاه به درون، تعاریف جدیدی ارائه دهد.

رییس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به نیازهای اقتصاد مقامتی ادامه داد: یکی از نیازهای مهم، فعال کردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی در اقتصاد مقاومتی با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در استان است و برای محقق شدن آن ابتدا باید میزان آمادگی فناوری را در گیلان و همچنین سطح آمادگی صنعتی و سرمایه‌گذاری را در استان تعریف کرد.

متقی‌طلب با اشاره به اینکه از مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی رقابت‌پذیری آن است، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون‌زا، اقتصاد برون‌گرا و اقتصاد عدالت‌ بنیان از دیگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است.

منبع : ذاکر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.