16 خرداد, 1395

گسترش اقتصاد سبز از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر گفت : گسترش اقتصاد سبز از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

رضا شایسته با بیان مطلب فوق افزود: یکی از مهم ترین بندهای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری (بند ۸) موضوع گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر استفاده از انرژی های پاک ، صنعت کم کربن ، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک ، بهینه سازی الگوی مصرف آب ، منابع ، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سازگار با محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی می باشد که همگی از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی جهت تحقق شعار سال می باشند .

وی در ادامه کاهش هزینه های تولید از طریق رعایت الزامات زیست محیطی را از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی بر شمرد ودر این ارتباط به ضرورت انجام موضوعاتی از جمله مدیریت درست و اصولی انرژی شامل استفاده از انرژی های نو ، جلوگیری از اتلاف انرژی در قسمت های مختلف تولید، الگوی صحیح در مصرف آب و استفاده مجدد از خروجی تصفیه فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز و یا در چرخه تولید، مدیریت پسماند با هدف کاهش پسماند و همچنین بازیافت پسماندهای تولیدی  و  استفاده از گونه های مقاوم به کم آبی جهت احداث فضای سبز از سوی صنایع اشاره کرد و گفت: موارد مطروحه قویا” در دستور کار ادره محیط زیست شهرستان قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.

 

منبع : استانداری

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.