16 خرداد, 1395

اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترین حرکت پس از برجام باید طی شود

مشاور ارشد رئیس جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی اصلی ترین حرکتی است که اقتصاد ایران بعد از برجام باید طی کند و در این مسیر مهمترین نیاز برای اجرای اقتصاد مقاومتی سیاستهای بازرگانی است.

اکبر ترکان افزود: برای این که از تولیدات داخلی در زمینه های گوناگون مانند فولاد، پوشاک، نساجی، کفش و… حمایت کنیم باید سیاستهای بازرگانی متناسب با اقتصاد مقاومتی اتخاذ شود و راهکارهایی را جست و جو کنیم که واردات منجر به آسیب به تولید داخلی نشود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: کشورهای با اقتصاد درون زا، متکی به ظرفیت درونی خود بوده و در حوادث برنده هستند.
وی با اشاره به این که امروز در دوران پس از برجام، باید اقتصاد ایران فضای جدیدی را تجربه کند که منجر به بهبود معیشت مردم شود، گفت: باید بنیه ای ساخته شود تا در صورت تداوم تهدیدها اقتصاد از آسیب در امان باشد.
ترکان افزود: باید با هوشیاری، مقاوم سازی اقتصاد را با تکیه بر اقتصاد درونی به پیش ببریم.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.