13 خرداد, 1395

آموزش مهارت‌های بازرگانی ویژه اقتصاد مقاومتی در کشور توسعه می‌یابد

عضو هیئت عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت گفت: توسعه مهارت و آمورزش در حوزه بازرگانی یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه صادرات پس از ایام برجام در کشور است.

رضا سیف الهی در نشست خبری در سازمان صنعت, معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه مرکز آموزش بازرگانی در کشور دامنه گسترده ای دارد اظهار داشت: این مرکز همه نوع آموزش را در دامنه خود در بر دارد و در آموزش‌هایی نظیر زبان بازرگانی، بازاریابی، بازاریابی بین المللی و گمرک بسیار منحصر به فرد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جدید اولویت این مرکز تحقق اقتصاد مقاومتی و بحث اولویت دادن به صادرات است افزود: توانمندسازی نیروهای انسانی در حوزه بازرگانی شرکت‌ها از اهداف مهم این مرکز است.

سیف‌الهی, طراحی دوره‌های کاربردی در راستای ارتقای توانمندی صادرات شرکت‌های ایرانی را از عمده اهداف این مرکز دانست و خاطرنشان کرد: مرکز آموزش بازرگانی کشور, افزایش ارتقای علمی افراد در زاویه‌های کاربردی ،علمی، عملی و کارگاهی استمرار می‌بخشد.

عضو هیئت عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت, معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه در هر کشوری تنها به واسطه توسعه نیروی انسانی شکل می‌گیرد, تصریح کرد: دانش علمی قابل معامله است و تنها توانمندی است که با آموزش حاصل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دامنه آموزش در مرکز آموزش بازرگانی بسیار گسترده است و فعالیت‌های بازرگانی، مدیریت بازرگانی، ارتقای بهره بری و آموزش زبان بازرگانی در حوزه‌های مختلف را در برمی‌گیرد و مطابق با نیاز متقاضی, دوره‌های جدید آموزشی طراحی می‌شود.

سیف الهی با اشاره به اینکه امروزه باید توانمندی را در حوزه صادرات افزایش داد, افزود: امید است با این‌گونه اقدامات, اثر بخشی در این حوزه افزایش یابد و اقتصاد مقاومتی در کشور به معنای واقعی محقق شود.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.