2 آبان, 1394
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دفاع اقتصادی

در جنگ اقتصادی مشخص شد نفت مانع استقلال اقتصادی است

در شرایط تحریم اگر نگوییم که در سیاست گذاری ضعیف عمل کرده ایم، ولی حداقل می توان گفت کارکرد اقتصاد کشور در شرایط تحریم مقتدرانه نبوده است. لغو یا عدم لغو تحریم ها هیچ تاثیری بر استقلال اقتصادی کشور ندارد و آن را تقویت نخواهد کرد.

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه استقلال به معنای آن است که یک فرد و یا یک جامعه با توجه به توانمندی های خود بتواند بر روی پای خود بایستد و عوامل بیرونی نیز نتواند آن را از پای دربیاورد، به دفاع اقتصادی گفت: در موضوع استقلال اقتصادی نیز همین گونه است. استقلال اقتصادی به معنای استفاده از ظرفیت های داخلی کشور است تا بتوان در مسائل حیاتی اقتصاد بر روی پای خود ایستاد و عوامل بیرونی و تحمیلی هم نتواند اقتصاد را از مسیر رشد خود بازدارد.

وی با بیان اینکه تحریم ها در سال های گذشته یکی از عوامل بیرون زا و تحمیلی بر اقتصاد کشور بود که نقاط ضعف اقتصاد را نمایان کرد، گفت: تحریم ها همان عواملی بودند که به علت عدم استقلال اقتصادی کشور، به اقتصاد ضربه زد به طوری که هم دچار رکود و حتی رشد منفی را نیز تجربه کردیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: در شرایط تحریم اگر نگوییم که در سیاست گذاری ضعیف عمل کرده ایم، ولی حداقل می توان گفت کارکرد اقتصاد کشور در شرایط تحریم مقتدرانه نبوده است.

وی گفت: تحریم ها به ما ثابت کرد که استقلال اقتصادی نداریم و بایستی برای این موضوع فکر اساسی کنیم. تحریم ها به صورت تجربی به ما ثابت کرد که استقلال اقتصادی کشور ضعیف است. وی اضافه کرد: اقدام مسئولان اقتصادی کشور در ۴ سال جنگ اقتصادی اخیر مناسب نبوده و عملکردشان رضایت بخش نبوده است.

عزتی با اشاره به احتمال لغو تحریم در دوران پساتحریم خاطر نشان کرد: لغو یا عدم لغو تحریم ها هیچ تاثیری بر استقلال اقتصادی کشور ندارد و آن را تقویت نخواهد کرد.

وی گفت: استقلال اقتصادی را باید از درون و بر اساس سازوکارهای درست در درون اقتصاد ملی تقویت کرد تا شوک ها و تکانه های اقتصادی نتواند به اقتصاد ضربه بزند.

این استاد اقتصاد با بیان این موضوع که باید آن بندها و وابستگی های اقتصاد را به خصوص در بخش های پایه ای اقتصاد، قطع کرد، تصریح کرد: اگر به دنبال استقلال اقتصادی هستیم باید با مطالعه عالمانه و علمی وابستگی های کشور را شناسایی و در رفع آن قدم برداریم.

عزتی مسئله نفت و درآمدهای نفتی را از جمله بندها و وابستگی های اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اقتصاد، بودجه دولت، واردات کالا به ویژه کالاهای اساسی، تماما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. حتی بخشی از تولیدات داخل کشور نیز در بخش نفت است.

وی افزود: به علت سطح گردش مالی و گستردگی نفت در اقتصاد ملی، آسیب پذیری این بخش در اقتصاد بسیار بالا است لذا با هرگونه نوسان در قیمت نفت شاهد شوک به اقتصاد هستیم.

عزتی گفت: حرکت در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مصادیق شناسایی نقاط آسیب زا اقتصاد کشور است که مسلما هرگونه کاهش وابستگی، استقلال اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.