1 خرداد, 1395

انتخاب اعضای کمیته های فنی و اجرایی قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی

وزیر کشور در احکام جداگانه ای اعضای کمیته های اجرایی و فنی قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی را در وزارت کشور منصوب نمود.

 در احکام دکتر رحمانی فضلی خطاب به خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی ، دین پرست قائم مقام وزیر در اموربین الملل و رئیس مرکز اطلاع رسانی، سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، وکیلی مشاور وزیر کشور و افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش آمده است:
با عنایت به واگذاری اختیارات ستاد ملی فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت کشور به منظور راهبری اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان های آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان و تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت متبوع و نیز تشکیل کمیته اجرائی به منظور اقدام در راستای تحقق اهداف و برنامه های قرارگاه به منظور پشتیبانی از مدیریت طرح موصوف، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان عضو کمیته اجرایی تعیین می نمایم.
همچنین در احکام دیگری خطاب به جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، رزم حسینی استاندار کرمان و بازوند استاندار لرستان آمده است: به منظور راهبری اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان های یاد شده و تشکیل قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت متبوع و نیز تشکیل کمیته فنی به منظور اقدام در راستای تحقق اهداف و برنامه های قرارگاه، جنابعالی را به عنوان عضو کمیته فنی تعیین می نمایم. تا با هم افزایی و همکاری سایر اعضای کمیته هر چه سریعتر زمینه و بستر تحقق منویات مقام معظم رهبری و برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد مقاومتی در سه استان یاد شده فراهم گردد.
گفتنی است پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور نیز به عنوان عضو کمیته اجرائی قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور منصوب شده بود.

منبع : وزارت کشور

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.