1 خرداد, 1395

صنایع کوچک و متوسط ، رمز اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: ساماندهی مسائل و مشکلات صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه تولید در این حوزه می تواند رمز استقرار اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت باشد.

فرشاد مقیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : با توجه به محدودیت منابع و همچنین فرصت محدود زمانی باید اولویت های علمی و اقتصادی را برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر بگیریم و بخشهایی که با تامین گردش نقدینگی می توانند به دوره رونق بازگردند در اولویت خواهند بود.
وی افزود: ارزیابیهای نشان می دهد که برخی واحدهای صنعتی دارای مشکل فقط به خاطر کمبود نقدینگی با چالش مواجه هستند که با هماهنگی بانک مرکزی و تلاشهای وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار شد واحدهایی که دارای توان اقتصادی و بازار تولید هستند بدون در نظر گرفتن بدهی غیر جاری و چکهای برگشتی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند .
مقیمی درباره رفع محدودیت اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی و بدهی غیرجاری بانکی گفت : در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با تصویب هیات وزیران اعطای تسهیلات بانکی به این قبیل واحد های داده می شود و باید بانک ها همکاری کنند.
‌وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، این ماموریت را حداقل تعهد خود می داند و پیگیر باز فعال کردن ۱۰هزار واحد صنعتی غیر فعال و واحدهای که زیرظرفیت اسمی فعالیت می کنند، است.
وی افزود : از ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتی کشور، ۳۷ هزار و ۱۲۰واحد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند و ‌از مجموع صنایع کشور، ۷۹ هزار و ۱۳۸ واحد صنعتی کوچک و هفت هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی متوسط و بزرگ هستند.
صنایع کوچک به صنایعی که تا ۴۹ نفر نیروی کار دارند و صنایع متوسط به صنایعی با نیروی کار بین ۵۰ تا ۹۹ نفر گفته می شود و صنایع بزرگ هم افزون بر ۱۰۰ نیروی کار دارند.
از میان ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد مستقر در شهرکهای صنعت کشور، ۳۴ هزار و ۵۳۸ واحد صنعتی ‌کوچک هستند.
مقیمی گفت : این روند کمک می کند که آنها زودتر به رونق تولیدی برگردند و در ادامه بتوانند ضمن ساماندهی روند بازپرداخت بدهی های خود به بانکها به سود آوری هم برسد.
وی افزود: واحدهایی هم که بازار داخلی و صادراتی دارند مورد حمایت خواهند بود و با توجه به ترکیبات مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد رونق تولید در بنگاههای کوچک و متوسط اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بر اینست که بتواند در چارچوی معیارهای رقابتی اقتصادی و مزیت نسبی رونق را به عرصه بنگاههای کوچک برگرداند که تاثیر بسیار گسترده ای در بخشهای پیشین و پسین اقتصاد ملی خواهد داشت.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.