30 اردیبهشت, 1395

نگاه نظام این است که توسعه از مسیر برنامه‌ریزی محقق شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: نگاه نظام این است که حرکت در مسیر توسعه و پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از مسیر برنامه ریزی محقق شود، لذا برنامه ششم توسعه اهمیت زیادی دارد و جایگاه هر بخش در استان که در این برنامه تعریف می شود، اولویت های بخشی و دستگاهی را در این سند رقم می زند.

“جعفر رودری” پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: اهمیت برنامه ششم توسعه بر همه روشن است و آنچه که در پنج سال آتی با رعایت سلسله مراتب اسناد فرادستی از جمله اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، برای استان قرار است انجام شود، در این برنامه رقم می خورد.

وی افزود: این سند، سند مهمی است که در چند سال گذشته عدم الزام به اجرای برنامه ها شرایطی را به وجود آورد که دستگاه ها آن نگاهی که باید به اجرای برنامه ها داشته باشند، مخدوش شد.

رودری تصریح کرد: نگاه نظام این است که حرکت در مسیر توسعه و پیاده کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی از مسیر برنامه ریزی محقق شود، لذا برنامه ششم توسعه اهمیت زیادی دارد و جایگاه هر بخش در استان که در این برنامه تعریف می شود، اولویت های بخشی و دستگاهی را در این سند رقم می زند.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه ها باید براساس برنامه زمان بندی، کمیته ها را تشکیل داده و کار را پیش ببرند تا بتوانیم به موقع کار را تحویل بدهیم.

منبع : ایسنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.