25 اردیبهشت, 1395

بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی خود را مسئول بداند

در عمل آنچه که در اقتصاد کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی رخ می دهد توسط بخش خصوصی است و دولت اقدامات حمایتی و سیاست گذاری ها را انجام خواهد داد.

“جمشید انصاری” افزود: به حتم با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان شاهد ارتقای تولید داخلی بود.

وی یادآورشد: به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی می توان گام های موثری در رفع بیکاری جوانان کشور، کاهش تورم و مهار گرانی برداشت و دستاوردهای قابل توجهی به دنبال آن کسب کرد.

انصاری اظهار کرد: در صورتی که به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب عمل کرد، ضمن آنکه می توان اقتصادی مقاوم ساخت، به بزرگ شدن و رشد اقتصاد ملی نیز کمک خواهد شد.

استاندار زنجان گفت: افرادی باید در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی وارد شوند که دغدغه های اصلی مردم را باور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: سپردن مسئولیت اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی نافی نقش بخش خصوصی در اجرای این برنامه ها نیست.

انصاری تاکید کرد: بخش خصوصی نیز باید جلساتی داشته باشد تا راهکارهایی برای کمک به تحقق هرچه بهتر و سریعتر سیاست های اقتصاد مقاومتی را توسط خود بررسی و ارائه کند.

استاندار زنجان گفت: تمام دستگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای مختلف عمومی، انقلابی، نظامی و حاکمیتی، همه بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب موظف هستند همسو و در راستای برنامه های دولت کمک کنند تا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود.

وی اضافه کرد: همه قوا در یک جهت باید حرکت کنند تا بتوان به این تفاهم ملی حاصل شده، در یک برنامه زمانی معقول جامه عمل پوشاند.

منبع : پانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.