2 آبان, 1394
معاون اسبق وزیر صنعت در گفتگو با دفاع اقتصادی:

فکر نکنیم بعد از برجام تمام مشکلات اقتصادی حل می‌شود

برجام هیچ ربط و تقارنی با اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی ندارد، برجام پیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله سیاسی است. برجام ضد استقلال اقتصادی کشور است. تا زمانی که به تولید اهتمام نداشته باشیم و روی پای خودمان نایستیم، اینده اقتصادی کشور با ابهام روبرو است.

امیر واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت با بیان اینکه راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، تمرکز و عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: متاسفانه دولت تاکنون نتوانسته کار قابل ملاحظه‌ای را در خصوص اقتصاد مقاومتی کند.

وی گفت: آنچه که مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است، هنوز توسط دولت صورت نگرفته است و خود دولت نیز بر این موضوع معترف است که هنوز کاری نتوانسته انجام دهد.

آشتیانی در ادامه گفت: دولت صرفا به برجام توجه دارد و بر این تصور است که با به سرانجام رسیدن برجام، تمام مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد. در این بین هر از گاهی نیز صحبت از اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، در حالی که باید توجه داشت که ما در حال یک جنگ اقتصادی هستیم و در یک جنگ اقتصادی ، باید از ظرفیتهای اقتصادی داخل استفاده بهینه شود.

وی گفت: اگر دولت قرار بود اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کند بایستی به طور کامل و عملیاتی در یک بستر زمانی مسائل را پیش می برد نه اینکه صرفا گاهی حرف از آن به میان بیاورد.

معاون اسبق وزیر صنعت با بیان اینکه برجام هیچ ربط و تقارنی با اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی ندارد، خاطر نشان کرد: برجام پیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله سیاسی است.

وی گفت: در مسائل سیاسی نیز کشورهای غربی به ویژه آمریکا استقلال اقتصادی و سیاسی دیگر کشورها از جمله ایران را تاب نخواهند آورد و لذا تحت هیچ شرایطی حاضر به قوام ملی ما نیستند.

آشتیانی با بیان اینکه برجام ضد استقلال اقتصادی کشور است، تاکید کرد: با توجه به همه این مسائل خوش باوری است که فکر کنیم، برجام مسائل اقتصادی و سیاسی ما را حل خواهد کرد.

وی گفت: اگر به دنبال استقلال اقتصادی و رونق هستیم، بایستی با تکیه بر ظرفیت های درونی اقتصاد کشور اقتصاد را مقاوم کنیم.

آشتیانی گفت: اهمیت دادن به تولید ملی یکی از این عوامل است. در دو سال گذشته به دلیل فقدان توجه کافی به تولید، با رکود، مشکل بیکاری و … مواجه بودیم.

وی افزود: تا زمانی که به تولید اهتمام نداشته باشیم و روی پای خودمان نایستیم، اینده اقتصادی کشور با ابهام روبرو است.

امیر واعظ آشتیانی، با تاکید دوباره بر تحقق هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه علاج اقتصاد کشور و استقلال اقتصادی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی قبل از آنکه یک مقوله اقتصادی باشد، یک پدیده فرهنگی است که نیازمند همراهی مردم در عرصه های مختلف اقتصادی است.

وی گفت: همچنین در کنار همراهی مردم، ساختارهای معیوب اقتصادی کشور نیز بایستی تغییر نماید.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.