13 آبان, 1394
یک اقتصاددان:

بزرگترین عیب توسعه برونزا هضم در دهکده جهانی است/ توسعه ژاپن و مالزی درونزا نیست

شیخی درباره وجود افراد غرب زده و خائن در همه کشورها گفت: این افراد از درون مورد استحاله قرار گرفته و اگرچه در ظاهر ملیت خاص خود را دارند اما از درون یک نوع وابستگی فرهنگی در وجود این افراد شکل گرفته است.

دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان و استاد دانشگاه در باره تفاوت های توسعه درون زا و برون زا گفت: توسعه درون زا یک استحاله درونی در ارکان نظام اقتصادی کشور است و پدیده ای بومی شده محسوب می شود. وی افزود: در کنار این، توسعه برون زا ، یک توسعه عاریتی بوده که نمادی از نفوذ و سلطه است.

شیخی در ادامه خاطرنشان کرد: الگوی صحیح اقتصادی، تضمین کننده رشد درون زا است، چراکه رشد برون زا با ایجاد هر تغییری در روابط کشورها با چالش روبه رو می شود. وی ضمن اشاره به کشور مالزی به عنوان کشوری با توسعه برون زا گفت: ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی چندسال پیش در سخنرانی خود در دانشگاه صنعتی اصفهان بعد از بحران ۱۹۹۸ میلادی در جنوب شرق آسیا گفت: هر آنچه ما در ۲۰ سال گذشته کشته و رشته و بافته بودیم همه پنبه شد. اعتراف ماهاتیر محمد به این موضوع برای ما یک عبرت تاریخی برای انتخاب یک الگوی اقتصادی است.
این استاددانشگاه تصریح کرد: با خروج های سهام سرمایه دار صهیونیستی به نام جورج سوروس از بازارهای بورس جنوب شرقی آسیا بازارها یکباره تخلیه و ارزش سهام ها پایین آمد. وی افزود: با خروج سرمایه های خارجی از این کشور، تمام صنایعی که به اتکای سرمایه گذاری و فناوری برون زا ی خارجی شکل گرفته بود نابود شدند. این موضوع نشان دهنده وجود یک بحران به دلیل انتخاب غلط الگوی اقتصادی برون زا است.
شیخی درباره وجود افراد غرب زده و خائن در همه کشورها گفت: این افراد از درون مورد استحاله قرار گرفته و اگرچه در ظاهر ملیت خاص خود را دارند اما از درون یک نوع وابستگی فرهنگی در وجود این افراد شکل گرفته است. وی درباره وابستگی رژیم پهلوی به بیگانگان افزود: وقتی افرادی خائن و واداده بر ملتی حکومت کرده و بر ساختار کشوری حاکم می شوند می توانند سهل ترین راه سلطه برای بیگانگان باشند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آیت الله شهید بهشتی قبل از شهادتشان نامه ای به حضرت امام نوشتند که طی آن گفته بودند: دین در برخی از مسئولین ما لقلقه زبانشان است ولی در عمل دین باور نبوده و خطر نفوذ دشمن با وجود این افراد بسیار محتمل خواهد بود. وی افزود: تصور این عده از افراد از دشمن یک تصور بزرگتر از واقعیت بوده و درک جامعه شناختی مناسبی از پدیده انقلاب اسلامی نداردند و به هیچ وجه متوجه جایگاه این پدیده در تاریخ اسلام نیستند.
شیخی با اشاره به سخنان حضرت امام (ره) مبنی بر غلبه مستضعفان بر مستکبران بیان داشت: این افراد اعتقادی به سخنان حضرت امام نداشته تنها راه پیشرفت را وابستگی به غرب می دانند. وی ادامه داد: حضرت امام با سخنان خود حجت را تمام و صراحتا گفتمان انقلاب اسلامی را تبیین کرده اند. اما عده ای به دلیل عدم درک و شناخت از الگوی اقتصادی – اسلامی ، اسلام را فاقد الگوی اقتصادی دانسته و متاسفانه به واسطه عدم ولایت پذیری خود به آغوش بیگانگان پناه می برند.
این استاد دانشگاه در باره معایب توسعه برون زا به تراز گفت: در تقسیم کار بین المللی که در راستای ایجاد یک دهکده جهانی با مدیریت غرب به دنیا تحمیل شده است. اگر چه ممکن است بخشی از الگوی اقتصادی کشوری مانند ژاپن درون گرا نیز بوده باشد اما به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی تماما یک نگاه و توسعه برون زا وجود داشته است. وی ادامه داد: ما شاهدیم که توسعه موجود در کشورهایی مانند کره و ژاپن یک توسعه همه جانبه نبوده و در درون این کشورها یک چندگانگی توسعه ای وجود دارد که این ناهمگونی به خودی خود باعث از دست رفتن آن بعد مثبت درون زا نیز خواهد شد.
وی درباره ویژگی های توسعه برون زا گفت: در این کشورها و اقتصادها اگر چه رشد اقتصادی بالا و مناسب است اما زمینه های فرهنگی و مسائل اجتماعی و سیاسی این کشورها با افت قابل توجهی مواجه است که در اصطلاح به این رشد و توسعه، رشد یکجانبه گویند.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.