20 اردیبهشت, 1395

ظرفیت وقف برای اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار است

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: ظرفیت وقف برای اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتی بسیار است.

حمید رضا تربتی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب اظهارداشت : وقف ظرفیت های لازم برای ایفای  نقش را در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد.

 وی افزود: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلانی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره وری و رفاه عمومی است که موقوفات سهم نسبتا خوبی در بهبود اکثریت این شاخص ها دارد و قابلیت اینکه این سهم افزایش پیدا کند نیز وجود دارد که مستلزم عزم جدی همه متولیان و ایجاد بستر مناسب برای آن می باشد.

تربی با اشاره به چگونگی ایفای نقش وقف در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: نقش وقف رفع نیاز های عمومی جامعه در مسیری است که واقف آن را تعیین نموده است . در این فرصت به شکلی هزینه‌های عمومی مردم کاهش یافته و همین کاهش هزینه ها، موجب افزایش ثروت و سرمایه گذاری مردم ودولت در بخش‌های دیگر می‌شود و فرصت تولید را فراهم می‌آورد.

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان  اینکه ۶۷ درصد موقوفات استان یزد کاربری کشاورزی دارند افزود: در پی خشکسالی های اخیر ، بهره وری این موقوفات کاهش یافته است و باید جهت تغیر در الگوی کشت و تغییر روش های آبیاری و مدیریت منابع آبی در سال ۹۵ برنامه ریزی و اقدام عملی نماییم.

گفتنی است استان یزد با داشتن افزون بر ۱۲ هزار موقوفه و ۴۳ هزار رقبه پنجمین استان کشور به لحاظ تعداد موقوفات است.

منبع : قدس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.