18 اردیبهشت, 1395

امنیت اقتصادی گام بلند در جذب سرمایه خارجی

یکی از مبحث های مهم در جذب سرمایه خارجی ایجاد شرایط امن در بازار و فضای اقتصادی با ثبات است.

حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در تمامی اقتصادهای دنیا استفاده از سرمایه خارجی در رسیدن به رشد اقتصادی تاثیرات چشمگیری دارد زیرا سرمایه گذار خارجی می تواند با ورود خود تکنولوژی را نیز به بخش تولید انتقال دهد.

وی ادامه داد:این امر به راه اندازی کارخانجات کمک می کند که اشتغال زایی پایدار به دنبال دارد و رشد ناخالص ملی کشور را نیز افزایش می دهد.

صالحی افزود: با توجه به اینکه ما دارای انرژی و نیروی انسانی ارزان نسبت به سایر کشورها هستیم بنابراین می توانیم یک سکوی مهم در دنیا برای صادرات کالاهای داخلی باشیم.

وی تصریح کرد: مهمترین بحث در جذب سرمایه گذاران خارجی امنیت اقتصادی است به طوری که اگرثبات و امنیت در بازارهای مختلف برقرار باشد می توانیم بیشترین جذب سرمایه خارجی را در کشور داشته باشیم.

صالحی عنوان کرد: تولیدکننده داخلی اگر با حمایت های دولت تکنولوژی را وارد بخش صنعت و تولید کند می تواند پس از گذشت مدتی آن تکنولوژی را ارتقا داده و آن را به نام ایران ثبت کند که این امر در همه دنیا رخ می دهد.

منبع : رویکرد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.