18 اردیبهشت, 1395

کیفیت قراردادهای دانش بینان از کمیت آن مهم تر است

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان گفت: اگر هدف ایجاد یک اقتصاد پویا و جهانی و دستیابی به حداکثر منافع ملی در چالش های سازنده بین المللی است، رویکردهای اقتصادی باید دانش بنیان باشد.

سیروس تالاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره تأثیر اجرای برجام بر قراردادهای نفتی بیان کرد: تأثیر این توافقنامه بر روی قراردادهای نفتی کشور یک سکه دو رویه است که یک روی آن عملیاتی شدن مفاد برجام ماهیتاً چه تأثیری بر روند پروژه های نفتی دارد یک بحث است. لغو تحریم ها و محدویت ها از اقتصاد کلان کشور به ویژه اقتصاد نفت اتفاق مطلوب و خوشایندی است.

وی افزود: اما بحث دیگر این است که مدیران کشور آن را چگونه مدیریت کنند که اثرات آن بر توسعه منابع و صنعت نفتی مثبت باشد و کشور بتواند حداکثر منافع را در راستای توسعه آن به دست آورد. برای نمونه می توان به قراردادهای IPC اشاره کرد. اگرچه این قراردادها مثبت است، اما می توانست به گونه حرفه ای تر و با انطباق پذیری بیشتر با منافع ملی و توسعه صنعت تنظیم شود.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: اگر وزارت نفت از نخبگان نفتی کشور در روند انعقاد این قراردادها مشاوره می گرفت، به طور قطع این قرارداد با مفاد بهتر و منطبق تر با نیازهای حقیقی رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور منعقد می شد. در مجموع، برایند پیامدهای اجرای مفاد برجام مثبت ارزیابی می شود و باز شدن فضا قطعاً به نفع توسعه صنایع نفت و گاز کشور است که منجر به توسعه اقتصاد ملی خواهد شد.

اهمیت حضور شرکت های دانش بنیان بین المللی در ایران

وی در ادامه اظهار کرد: در جهان امروز بنیان توسعه و رشد بر پایه دو عامل دانش و فن آوری تعریف شده است. در حقیقت، مدیریت امروزه با استفاده از تکنولوژی ارتباطات انجام می گیرد که مبانی توسعه است.

وی ادامه داد: دستیابی به دانش و فن آوری روز یک ضرورت محرز برای اقتصاد ملی کشور است. بر این اساس، دروازه های اقتصاد کشور باید به روی تکنولوژی جهانی گشوده شود. البته این گشایش نباید به مفهوم واردات باشد. در واقع، در کشور باید ظرفیت لازم جهت کسب تکنولوژی و دانش روز مهیا شود.

تالاری یادآور شد: در این فرآیند ممکن است تعامل با یک شرکت خارجی موردنیاز باشد. اما نباید این تصور نادرست در بین صنعتگران شکل بگیرد که شرکت ایرانی صرفاً دانسته شریک خارجی کپی برداری کند، بلکه باید آن راآموزش ببیند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت به دنبال تولید ده گروه کالایی با استفاده از ظرفیت های صنعتی کشور است، باید از فضای پساتحریم برای عمق بخشیدن به تولید ملی برمبنای دو مؤلفه دانش و تکنولوژی استفاده کند. اگر این امر محقق شد، تولید ده گروه کالایی اجرایی و نهادینه می شود و فرآیند تکاملی را طی می کند در غیر این صورت، اگر تولید در کشور بخواهد با اتکا بر مهندسی معکوس و به شکل سنتی و با کپی برداری از تکنولوژی کشورهای غربی انجام بگیرد، تغییر و تحولی در صنعت کشور رخ نخواهد داد.

این عضو هیئت مدیره استصنا با اشاره به قراردادهای وزارت نفت با شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: موضوع مهم در این رابطه کیفیت این قراردادها است و تعداد آنها اهمیتی ندارد. با این حال، از سوی وزارت نفت در این حوزه قراردادهایی منعقد شده که از لحاظ کیفیت قابل توجه نیست. در واقع، نتایج و دستاورد این قراردادها برای صنعت نفت کشور روشن و واضح نیست.

تالاری درادامه با اشاره به اجرای طرح های پایلوت گفت: «البته در این مورد طرح های پایلوتی بوده که اجرا شده، خرید بار اولی صورت گرفته، از شرکت سازنده حمایت شده و در نهایت تبدیل به قراردادهای کلان شده است. »

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.