18 اردیبهشت, 1395

توسعه تولید و صادرات دانش بنیان رمز اصلی اقتصاد مقاومتی است

توسعه دانش بنیان دربخش های صنعتی و کشاورزی و خدماتی، رمز اصلی استقرار اقتصاد مقاومتی است و قدرت تاب آوری اقتصاد ملی را در برابر شک ها و تکانه های خارجی افزایش می دهد.

دکتر پویا رنجبر مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: تجارب اقتصادی دوره دفاع مقدس و همچنین برنامه های متنوع توسعه در کشور نشان می دهد که فناوری های بالا (هایتک) و متوسط که عمدتاً وارداتی بوده است از ابزار های تحمیل سیاست های خارجی به کشور محسوب می شود و دشمنان هر وقت خواستند بر اقتصاد کشور وارد آورند از این ابزار استفاده کردند.
وی افزود: برای اینکه اقتصاد ایران از این فشار ها و از این تهدید ها و تحریم ها اثر کمتری بپذیرد و قدرت تاب آوری اقتصاد ملی افزایش یابد باید به سمت تولید فناوری های نوین و متوسط حرکت کنیم که توسعه دانش بنیان این مسیر را هموار می کند.
رنجبر گفت:‌ توسعه دانش بنیان باید در ادامه به توسعه صنعتی و کشاورزی دانش بنیان منجر شود و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی نقش اصلی را در این زمینه دارند .
وی همچنین از ضرورت بهبود هویت صنعتی کشور با رویکرد بومی سازی آن خبر داد و افزود: اگر این امر تغییر یابد و مراکز تولید دانش به مراکز تولید صنعتی و کشاورزی وصل شود و این دارایی های دانش محور به فناوری های مورد نیاز اقتصاد ملی تبدیل شود.
دکتر رنجبر اظهار داشت:‌غربی ها نمی خواهند نه فقط جمهوری اسلامی ایران بلکه هیچ کشور دیگری وارد تولید عرصه های فناوری شود چون می خواهند همیشه کشور ها را به خود وابسته کنند و به همین خاطر تحریم های علمی و اقتصادی را بر ضد کشور ها اعمال می کنند.
وی افزود:‌در ایران هنوز رابطه مراکز آموزش و پژوهش و مراکز تولید به طور هوشمند و هدفمند ساماندهی نشده است که اگر این چالش ها را برطر ف کنیم می توانیم با سرعت زیاد، اطمینان بیشتر و اثر بخشی بالاتر به سمت استقرار اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم که ظرفیت های زیادی را در عرصه ملی و بین المللی و صادرات این محصولات در اختیار کشورمان قرار می دهد.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.