15 اردیبهشت, 1395

حمایت از تولید به فراموشی سپرده شده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی برای کاهش آمار روز افزون بیکاری، گفت: وجود بیش از ۸ میلیون بیکار در کشور زیبنده نبوده و با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

مجید منصوری بیدکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از رشد آمار بیکاری در کشور، گفت: وجود بیش از ۸ میلیون بیکار در کشور زیبنده نبوده و با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به رشد تولید و شاخص های اشتغال است، افزود: متاسفانه در حال حاضر مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی با بی مهری مواجه شده و کشور را با اقتصادی بحرانی رو به رو کرده است.

بیکاری قشر تحصیل کرده فاجعه است

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به بیکاری قشر عظیمی از نیروهای متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی، تصریح کرد: کشوری که نتواند از نیروی متخصص و تحصیل کرده خود در پست های مهم و حساس استفاده کند رنگ توسعه و پیشرفت را نخواهد دید.

وی با بیان اینکه وجود ۸ میلیون بیکار در کشور فجایای بسیاری را از ناهنجاری های اجتماعی رقم خواهد زد، گفت: تا زمانی که برای بیکاری جوانان تدبیری اندیشیده نشود نمی توان در خصوص تشویق به ازدواج جوانان و همچنین رونق اقتصادی اظهار نظر کرد.

منصوری بیدکانی ادامه داد: امروز بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به یک چالش بزرگ تبدیل شده درحالی که ایران درموقعیت ژئوپولتیک قراردارد و می توان با تدبیر بر مشکل فوق غلبه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه حل اصلی کاهش نرخ بیکاری رشد تولید است، گفت: برای افزایش تولید باید برنامه کوتاه مدت از جمله رساندن واحدهای تولیدی به ظرفیت بالا، کاهش هزینه ها و ایجاد اقتصاد متناسب با کارآفرینی را مورد توجه قرار داد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.