15 اردیبهشت, 1395

تعاونی‌ها محور اصلی اقتصاد مقاومتی هستند

استاندار لرستان گفت: تعاونی ها محور اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی هستند.

هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در دیدار با معاون تعاون، وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در سخنانی با تاکید بر لزوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: امسال شاهد اجماع کلی در زمینه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید بر اساس تولید دانش بنیان باشد گفت: شرکتهای دانش بنیان باید اساس و پایه اقتصاد مقاومتی باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در نقطه مقابل اقتصاد وابسته قرار دارد عنوان کرد: امسال باید زمینه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم شود چرا که طی دو سال گذشته در این رابطه حرف بسیار زده شده است.

بازوند با اشاره به انتخاب لرستان به عنوان پایلوت در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: این امر یک فرصت و ظرفیت برای لرستان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اگر این فرصت استفاده نکنیم تبدیل به تهدید خواهد شد گفت: در این راستا تعاونی ها پیش قراول تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه تعاونی ها تشکلهای مردمی هستند و نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند گفت: تعاونی ها محور اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی هستند.

بازوند با تاکید بر لزوم شناسایی تعاونی های راکد در استان لرستان بیان داشت: در این راستا مشکلات این تعاونی ها در استان احصا و به ستاد تسهیل واحدهای تولیدی استان ارائه شوند.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.