13 آبان, 1394

سهم ۹۵ درصدی کالاهای غیرمصرفی از صادرات آمریکا به ایران

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد واردات ایران از آمریکا در ۶ ماه نخست سال ۳۷ میلیون دلار بوده و ۹۵ درصد از اقلام اصلی وارداتی مربوط به مواد اولیه شیمیایی، انواع دارو، تجهیزات و وسایل پزشکی است.

به گزارش دفاع اقتصادی به نقل از سازمان توسعه تجارت، واردات از آمریکا در ۶ ماه نخست سال تنها ۱۹ هزار تن بوده است.

بر طبق آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران میزان واردات کشورمان از ایالات متحده آمریکا در شش ماه اول سال ۹۴، جمعا به میزان ۱۹٫۷ هزار تن و به ارزش بالغ بر ۳۷ میلیون دلار بوده است.

بر همین اساس در ۶ ماه نخست سال جاری، ۱۵ قلم عمده واردات از ایالات متحده آمریکا مربوط به خمیرچوب شیمیایی، سایر داروهایی که تولید داخل ندارند، مکمل‌های دارویی، وسایل و ابزار مورد استفاده در علوم پزشکی و جراحی، اعضای مصنوعی بدن انسان، دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، دستگاه‌های توموگرافی، دریچه قلب و سایر موارد است که این اقلام ۹۵ درصد از وزن و ۷۳٫۵ درصد از کل ارزش دلاری مجموع واردات مذکور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، مکمل‌های غذایی، خمیر برای قالب‌گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی و… جزء پنج درصد سایر موارد اشاره شده بوده و ۹۵ درصد از اقلام اصلی وارداتی مربوط به مواد اولیه شیمیایی، انواع دارو، تجهیزات و وسایل پزشکی است.

آمار واردات از آمریکا براساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده گمرک جمهوری اسلامی ایران طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به شرح جدول ذیل است:

ردیف

تعرفه

شرح تعرفه

وزن (کیلوگرم)

ارزش دلاری

۱

۴۷۰۳۲۱۰۰

خمیر چوب شیمیائی، آماده شده یا سود با سولفات، غیر از خمیرها از درجه حل شونده، نیمه سفید شده تیره کاج

۷۶۰۰۴۱۱

۷۰۰۲۹۹۲

۲

۳۰۰۴۹۰۹۰

سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند

۱۳۰۵

۳۲۲۶۹۶۲

۳

۲۱۰۶۹۰۸۰

مکمل غذایی

۶۰۸۳۵

۲۵۸۹۳۱۰

۴

۳۰۰۴۳۹۹۰

سایر داروهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یا محصولات ۲۹۳۷ فاقد آنتی‌بیوتیک غیرمذکور

۵۲۵۳

۲۲۳۶۴۱۲

۵

۴۷۰۳۲۹۰۰

خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سود یا با سولفات، نیمه سفید شده یا سفید شده از غیر تیره کاج

۲۳۷۵۴۴۷

۱۶۵۵۷۰۴

۶

۱۰۰۱۱۹۹۰

سایر به صورت دانه بجز گندم دامی

۵۷۸۹۰۶۸

۱۳۸۷۶۷۶

۷

۹۰۱۸۹۰۹۰

سایر آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی و دامپزشکی، غیرمذکور در جای دیگر

۶۹۱۳

۱۳۶۸۶۰۹

۸

۲۱۰۶۹۰۹۰

سایر فرآورده های غذایی که در جای دیگر مذکور یا مشمول نباشد

۷۱۲۲۶

۱۳۵۶۷۵۰

۹

۹۰۱۸۵۰۱۰

دستگاه ویترکتومی، فیکو و فیکو ویترکتومی و کاست تخلیه مربوط

۴۲۳۴

۱۳۱۴۱۰۳

۱۰

۹۰۲۱۳۹۹۰

سایر اعضای مصنوعی بدن غیراز مفصل‌های مصنوعی و لنز داخل چشمی از جنس PMMA

۱۲۳۴

۱۱۳۰۸۴۴

۱۱

۰۵۱۱۱۰۰۰

اسپرم گاو

۸۶

۹۵۳۱۵۶

۱۲

۹۰۱۸۱۹۹۰

سایر دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری غیر مذکور در جای دیگر

۱۷۷۸

۸۵۷۲۳۸

۱۳

۹۰۱۸۳۹۲۹

سایر سوزن ها کانترها و کانول همانند غیرمذکور در جای دیگر

۲۵۱۳

۷۹۳۴۱۹

۱۴

۱۰۰۳۹۰۰۰

جو باستثنای بذر

۲۸۵۵۳۵۸

۷۷۷۲۷۷

۱۵

۹۰۱۸۱۲۰۰

دستگاههای اولتراسونیک (Scanners)  تشخیص امراض

۱۰۴۰

۷۱۱۲۹۴

جمع ۱۵ قلم تعرفه وارداتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ از کشور آمریکا

۱۸۷۷۶۷۰۱

۲۷۳۶۱۷۴۶

جمع کل ۱۱۹ قلم تعرفه وارداتی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ از کشور آمریکا

۱۹۶۹۶۴۴۱

۳۷۲۵۰۵۷۶

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.