12 اردیبهشت, 1395

جزئیات اقتصاد مقاومتی در بخش حمل ونقل

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی جزئیات اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل را اعلام کرد.

امیر امینی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در راه و شهرسازی، گفت: با توجه به وظایف هر دستگاه در کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی برای وزارت راه و شهرسازی، مبین اهداف خاصی خواهد بود که افزایش ترانزیت در تمامی شقوق حمل ونقل و توجه به زیرساخت ها،افزایش سهم حمل ونقل عمومی حومه ای با انتقال مسافران از جاده به ریل، نوسازی ناوگان حمل و نقل، کاهش شدت مصرف انرژی در حمل و نقل و ساختمان، مدیریت دارایی های غیرمولد و مردمی کردن اقتصاد، از مقاصد این هدف گذاری هستند.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که تشخیص حوزه های فشار در شرایط تحریم و تلاش برای رفع آسیب پذیری، داشتن اقتصادی روبه رشد، سازماندهی الگوی اقتصادی و علمی و به ویژه خروج از وابستگی را می توان نام برد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی برای دولت، برنامه هایی برای توسعه کشور تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که اکثر پروژه های تصویب شده، جزء مأموریت دستگاه ها بود، دراقتصاد مقاومتی نمود چشمگیری نداشت و نیل به منویات مقام معظم رهبری حاصل نشد. براین اساس ، طبق فرمان مجدد ایشان در شهریور سال ۱۳۹۴ ستادی با همکاری هر سه قوه با نام «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تشکیل و در جلسه پنجم ستاد یازده برنامه ملی تصویب شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، وزارت راه و شهرسازی به پیشبرد توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت ومکلف شد که در برنامه ملی دوم با عنوان پیشبرد برونگرایی اقتصاد، قرار دارد.
وی افزود: با برگزاری جلسات کارگروه داخلی وزارت راه و شهرسازی وهمکاری لازم با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار سال ۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی از سوی معاون اول رییس جمهور در فروردین سال جاری، ابلاغ شد.
امینی توضیح داد: در این ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال ۱۳۹۵ برای ساخت و بهره برداری ۵۹۱ خط ریلی، ۱۲۰ کیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۴۵ کیلومتر راه اصلی در بخش حمل و نقل و همچنین رونق مسکن و بهسازی حاشیه کلانشهرها و بافتهای فرسوده در بخش ساختمان مبادرت کند.
وی افزود: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی مصرف کننده بیش از دوسوم انرژی است و ناوگان حمل و نقل نیز فرسوده شده ، همکاری وزارت راه و شهرسازی در ۱۷ پروژه دیگر، پیشنهاد شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، گفت: با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رییس جمهوری، جلسه تشریح و تبیین پروژه های مصوب به مجریان زیربخش وزارتخانه در پنجم فروردین تشکیل شد و امیدواریم با برنامه زمان بندی منظم، رفع چالشهای منابع مالی و اعمال اصلاحات مورد نیاز در موارد قانونی، پروژه های محوله را تا پایان سال به اتمام برسانیم.

منبع : صدا وسیما

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.