11 اردیبهشت, 1395

صادرات نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: صادرات محصولات تولیدی در کشور نقش مهمی در تحقق و عمل به اقتصاد مقاومتی دارد.

غلامرضا سلیمانی در نشست کنسرسیوم صادراتی خوشه های صنعتی منتخب آذربایجان شرقی، اظهار کرد: مقوله صادرات و نفوذ در بازار کشورهای هدف در بحث اقتصاد مقاومتی بسیار حایز اهمیت است.

وی افزود: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی برای هویت بخشی به بازارهای هدف مهم تلقی می شود و باید با حضور در نمایشگاه ها و تبلیغات مناسب تقویت صادرات را فراهم کنند.

سلیمانی اضافه کرد: باید شکل حقوقی مناسبی برای کنسرسیوم ها انتخاب شود و در قالب آن فعالیت ها به صورت هدفمند ادامه پیدا کند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عنوان کرد: اولویت های حمایتی از کنسرسیوم های صادراتی مانند مبادله فناوری ها، ‌ یارانه آموزشی اعضای کنسرسیوم، تشکیل تعاونی خرید مواد اولیه، تسهیلات و صندوق ضمانت صنایع کوچک که می تواند نقش مهمی در تثبیت این کنسرسیوم ها داشته باشد تدوین گردیده است.

در این نشست عاملان توسعه خوشه های صنعتی آذربایجان شرقی گزارشی در خصوص کنسرسیوم صادراتی خوشه های صنعتی استان ارایه کردند.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.