11 اردیبهشت, 1395

سهم هر کالای وارداتی بیکاری یک کارگر

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هر کالایی که وارد می کنیم در واقع یک کارگر را بیکار می کنیم ،و اگر کالا های بی رویه وارد نشوند محصولات داخلی مصرف شوند مطمئناً می توان برای ایجاد کار و اشتغال در کشور مؤثر باشد و یقینا ًکار و اشتغال عامل مهمی در جریان اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه ای دارند.

علیرضا منظری توکلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با ” صبح رابر درباره  ایران هراسی آمریکا برای عدم معامله با ایران اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری از همان آغاز مذاکرات، اجازه مذاکره فرمودند ولی هیچگاه به آمریکا و همکارانش خوش بین نبودند والانحکمت فرمایشات مقام معظم رهبری برای همه آنهایی که یقین نداشتند آشکار شده که آمریکا جز  بدعهدی و عهد شکنی در هیچ مقوله ای نمی گنجد و بد عهدی  و عهد شکنی، کار اول و اخرآمریکایی هاست.

وی درباب صنعت و دانشگاه افزود: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را آنگونه که مد نظر مقام معظم رهبری است عملی واجرای شود یعنی به اقدام وعمل در آید، یکی از جاهایی که باید ارتباطشان بیشتر باشد که ایده ها را  تبدیل  به محصول  کنند؛ صنعت است، ایده ها در دانشگاه  تولید می شود و صنعت این  ایده ها را باید تبدیل به محصول کند.

این نماینده مجلس ضمن تأکید بر عدم واردات بی  رویه کالا، مخصوصاً کالاهای  مصرفی  عنوان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ماموریت جدیدی مواجه کرده است که بر اساس آن باید فهرست تمامی کالاهایی که به نوعی در زمره کالاهای لوکس قرار می گیرند و وارداتشان برای کشور، منفعت چندانی ندارد، ممنوع اعلام شود.

وی ادامه داد: هر کالایی که وارد می کنیم در واقع یک کارگر را بیکار می کنیم ،و اگر  کالا های بی رویه  وارد نشوند محصولات داخلی  مصرف شوند مطمئناً می توان برای ایجاد کار و اشتغال در کشور مؤثر باشد و یقینا ًکار و اشتغال  عامل  مهمی در جریان  اقتصاد مقاومتی که مقام  معظم رهبری بر آن  تأکید  ویژه ای دارند.

منظری توکلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری  بر  بحث  فرهنگ  و اقتصاد در سال های اخیر  تأکید  مؤکد داشتند، افزود: آنگونه  باید و شاید  مسئولین  پیگیرعمل  شدن و  اقدام  عملی نبودند امیدواریم در  امسال  که حضرت  آقا  به صراحت  دستور به  اقدام  و عمل  فرمودند اقدام و عمل  شود. سعدیا! گرچه سخندان و مصالح گویی. به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.