11 اردیبهشت, 1395

اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی است

عضو شورای عالی مرکزی الگوی اسلامی ایران پیشرفت گفت: هویت اقتصاد مقاومتی یک هویت اسلامی است و با آن چه که در غرب و در آموزه‌های غربی که هویت آن‌‌ها نظام حاکم سرمایه‌داری است؛ فرق دارد.

حجت الاسلام سید حسین میر معزی، رئیس شورای علمی مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی و عضو شورای عالی مرکزی الگوی اسلامی ایران پیشرفت در جلسه گفتمان اقتصادی که در سالن شورا پژوهشکده مطالعات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۹ اولین بار اقتصاد مقاومتی را بیان کردند؛ ولی از سال ۸۸ به مباحث اقتصادی پرداختند .

وی افزود: اقتصاد مقاومتی از سال ۸۹ گفتگوی آن شروع شد؛ ولی به صورت عملی به آن نپرداختند چون اهمیت آن را در آن سال متوجه نشدند.

این استاد دانشگاه با بیان این که مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامیدند و صحبت های بسیار سنگینی راجع به آن داشتند و مثل یک مجتهد که فتوا به جهاد اقتصادی می دهد فتوا دادند، افزود: در آن سال ها هم هیچ کس به حرف های رهبری گوش نکرد و عکس العملی نشان نداد و این نامگذاری ها از سال ۸۸ تا کنون زنجیره یک فکر و اجزای نظریه اقتصاد مقاومتی اند و در پایان سال ۹۲  هم ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی را از سوی ایشان داشتیم.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی یک اصطلاحی جدید است و بعد از ادبیات مقام معظم رهبری وارد اقتصاد شد، تصریح کرد: محتوای اقتصاد مقاومتی هم به نحوی است که رهبری توضیح دادند سابقه ندارد.

حجت الاسلام سید حسین میر معزی در ادامه با بیان یک سوال که اگر یک نظام اقتصادی شوکی به آن وارد شود چه عواملی باعث می شود که این سیستم در مقابل شوک نه تنها مقاومت کند بلکه حرکتش را به جلو داشته باشد؟ گفت: این عوامل عبارت اند از ثبات اقتصادی کلان، کارایی اقتصادی و اندازه دولت که اندازه دولت یعنی هر چه اندازه دولت کمتر باشد اقتصاد تاب اورتر، دست رسی به پول آسان‌تر، امنیت تجارت، بهبود شاخص های توسعه انسانی و شاخص های اجتماعی و حکمرانان خوب می باشد.

رئیس شورای علمی مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی افزود:  آن چه که مقام معظم رهبری به عنوان یک نظام اقتصادی در شرایط بحران و تحریم بیان می‌کنند دو ویژگی رشد و پویایی و مقاومت دارد، یعنی تهدید را تبدیل به فرصت کند و بر آمده از آموزه های اسلامی باشد .

وی در ادامه افزود: هویت اقتصاد مقاومتی یک هویت اسلامی است و با آن چه که در غرب و در آموزه های غربی که هویت آن ها نظام حاکم سرمایه داری است، فرق دارد.

حجت الاسلام میر معزی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با توجه به سخنان مقام معظم رهبری دو هدف، چهار بنیان و هفت رویکرد و ۲۴ سیاست دارد، تصریح کرد: چون  نظریه اقتصاد مقاومتی را ایشان برای اولین بار بیان کردند؛ بنابراین هر کس که می خواهد راجع به آن صحبت کند باید مستندش صحبت های مقام معظم رهبری باشد .

وی ادامه داد: دو هدف اقتصادی مقاومتی رشد و پویا  وبهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی می باشد و چهار بنیان آن عبارت است از  اسلام بنیان یعنی مبتنی بر مبانی اسلامی، عدالت بنیان یعنی هیچ سیاست و حرکتی که مخالف عدالت باشد  جزو اقتصاد مقاومتی نیست و مردم بنیان یعنی بارش روی دوش مردم است و دانش بنیان می باشد.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: رویکرد های اقتصاد مقاومتی عبارت اند از؛ رویکرد جهادی یعنی رمز  اسلامی تبدیل تهدید به فرصت،  فرهنگ جهادی است و هر گز ما نخواهیم توانست تهدید را به فرصت تبدیل کنیم اگر حاکمیت روحیه جهادی بر مردم و دولت نباشد و ما در کار ها به صورت جهادی نباشیم و معمولی وارد شویم اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت: اقتصاد مقاومتی درون زا یعنی برای رشدش تکیه به ظرفیت های داخلی کند و برونگرا یعنی فقط به فکر ما یحتاج داخلی نباشد و وارد بازار های بین المللی شود و دیگر رو یکردهای این اقتصاد انعطاف پذیر ی، فرصت ساز و پیشرو بودن می باشد که در این اقتصاد باید به دنبال این باشیم که فرصت سازی و رو به جلو حرکت کنیم .

معزی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی است، یعنی اگر کسی پیشنهاد اقتصادی داد که جریانش موحب تضعیف ایمان شد اقتصاد مقاومتی نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که وقتی دشمن حمله می کند اسلام یک الگوی رفتاری به نام جهاد برای مقابله با دشمن دارد، بیان کرد: جهاد یک الگوی رفتاری است که تا قبل از حمله دشمن برای مسلمانان واجب نبوده ولی بعد از حمله بستگی به سطح خطری که جامعه اسلامی را تهدید می کند باید جهاد کنیم و با توجه به این نکته، این روحیه را باید در مسئله اقتصاد هم داشته باشیم.

رئیس شورای علمی مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی با بیان این که۲۴ سیاستی که رهبری برای اقتصاد مقاومتی بیان کردند را در پنج دسته می شود تقسیم کرد

معزی تاکید کرد: متاسفانه دولت از اقتصاد مقاومتی یک استنباط ویژه که در راستای استنباط رهبری نمی‌باشد، دارد.

وی عنوان کرد: این اختلاف دید موجب شده است که از یک طرف دولت می گوید ما هر کاری می کنیم برای اقتصاد مقاومتی می باشد ولی رهبری از یک طرف می گوید من تا حالا اقدامی برای اقتصاد مقاومتی ندیده ام؛ بنابراین اسم امسال را اقدام و عمل گذاشتتد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که دو ادبیات کاملا متفاوت بین رهبر معظم انقلاب و دولت در اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تصریح کرد: ادبیات رهبری کاملا مبتنی بر مبانی اسلامی است ولی ادبیات دولت ادبیات توسعه است و این یک چالش بزرگ است که دولت این اعتقاد را دارد و ما در سال ۹۵ با این مسئله رو به رو هستیم .

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: این تفاوت دیدگاه باعث می شود که ترمزی جلوی کشور گذاشته شود و ما اگر به ارزش‌های اسلامی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند توجه کنیم، پیروزی از آن ماست، تاریخ ثبت کرده که اسلام هر جا عقب نشینی کرده تضعیف شده است.

وی در پایان با بیان این که دولت اگر اراده کند که در راستای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری منظورش هست حرکت کند و با روحیه جهادی وارد عرصه  شود کار بزرگی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: چون امکانات و ظرفیت های زیادی دست دولت هست؛ بنابراین دولت نقش اول را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و رهبری هم راه را برای تحقق این اقتصاد پیش روی دولت قرار داده است؛ هم چنین بر اساس تلقی که ما از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم می توانیم بگویم که رشد اقتصادی مثبت بوده یا منفی مثلا اگر علت رشد درون زا باشد مثبت و اگر برونگرا باشد منفی می باشد.

 

منبع : دانشجو

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.