8 اردیبهشت, 1395

محل اصلی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اقتصاد دانش بنیان بر مبنای توانایی خدادادی انسان در تفکر و ایجاد زمینه‌های جدید در بهره گیری از منابع خدادادی بنیان شده است.

جلسه ۷۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه سورنا ستاری گفت: تغییر دیدگاه نسبت به اقتصاد و نحوه تامین منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: وظیفه دولت لزوما ایجاد اشتغال نیست، بلکه وظیفه دولت ایجاد زمینه برای اشتغال آفرینی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: محل اصلی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه است و اگر موفق شویم دانشگاه ها را به پایگاه اصلی اقتصاد دانش بنیان تبدیل کنیم نه تنها دانشگاه‌ها از بودجه دولتی بی نیاز می شوند بلکه می توانند به مرکز و منبع اصلی تولید ثروت تبدیل شوند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اقتصاد دانش بنیان بر مبنای توانایی خدادادی انسان در تفکر و ایجاد زمینه‌های جدید در بهره گیری از منابع خدادادی بنیان شده است.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.