8 اردیبهشت, 1395

اقتصاد مقاومتی سلاحی قدرتمند در برابر توطئه‌های اقتصادی آمریکا

در سال های اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، واژه‌ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. ایران اسلامی سرشار از منابغ غنی […]

در سال های اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، واژه‌ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

ایران اسلامی سرشار از منابغ غنی مادی و معنوی است که به عنوان فرصت باید از همه آنها به صورت بهینه استفاده نمود و در صورت تحقق این امر اهرم فشار از جانب بدخواهان نظام برداشته خواهد شد که نتیجه آن خودکفایی اقتصادی، رشد صادرات محصولات نفتی (با ایجاد ارزش افزوده) و غیر نفتی خواهد بود و در این راستا خواهیم توانست به عنوان یکی از کشورهای مطرح در زمینه تولید و اشتغالزایی مشوق خوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشیم .

یکی از شاخصه های مهم اقتصاد مقاومتی پرداختن به بخش کشاورزی است. گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (رحمت الله علیه) که کشاورزی باید اساس اقتصاد کشور قرار گیرد و توجه به بخش‌های دیگر همچون صنعت نباید کوچکترین خللی در پیشرفت آن ایجاد کند، نمونه اکمل مدل مقاومت – پیشرفت است.
موجود زنده از آغاز پیدایش به منظور تولید انرژی، رشد و نمو و تولید مثل نیازمند غذا بوده است و غذا به عنوان یک عامل بسیار مهم و کلیدی برای ادامه حیات ضرورت دارد. کار ویژه بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی پایدار می‌باشد؛ دسترسی آحاد مردم به غذایی سالم و مکفی تأمین امنیت غذایی را شامل می شود.

از این رو تهیه و تولید و امنیت غذایی می تواند به عنوان یک عامل مهم اقتصادی برجسته باشد زیرا سهم عمده ای از درآمد اقتصادی صرف تهیه و تولید مواد غذایی می شود. بخش کشاورزی به واسطه تولید سبزیجات، سیفی جات،غلات، میوه ها و انواع مغزها به واسطه تولید ویتامین ها، بخشی از پروتئین ها و سایر مواد معدنی طیف وسیعی از مواد غذایی مورد نیاز برای رشد، تامین انرژی و ادامه حیات موجودات زنده از جمله انسان را شامل می شود. بنابراین با تامین سهم عمده ای از نیاز غذایی غیرقابل چشم پوشی است.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مقاوم در برابر توطئه‌های اقتصادی آمریکا. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مقاوم در برابر بحران‌های اقتصادی جهانی.

از مهم ترین اهداف پرداختن به اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی رسیدن به خود کفایی است به گونه ای که مقام معظم رهبری در تعریف اینگونه بیان می‌کنند که هر گاه دولتهای خارجی نخواستند محصولشان را به ایران صادر کنند، بتوانیم نیاز داخلی را با تولید داخل تأمین کنیم به خود کفایی رسیده ایم.

گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی علاوه بر جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی و کمک به اقتصاد مقاومتی، بزرگترین عامل در جهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی روستاییان است که می تواند مسائل و مشکلات مربوط به مهاجرت روستائیان به شهرها و خالی از سکنه شدن روستاها را مرتفع کند. این گونه صنایع به سرمایه گذاری چندان نیاز ندارند و می تواند سرمایه های اندک محلی را جذب نمایند.

منبع : رودبار

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.