7 اردیبهشت, 1395

تقویت شرکت های دانش بنیان از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی است

باید به ایده ها و خلاقیت جوانان از طریق گردهم آوردن آنها و تشکیل سازمان های فعال اهمیت داد و برای تجاری کردن اندیشه های شان تلاش کرد.

محمدامین توکل؛ در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی، افزود: در راستای ایجاد زنجیره تولید ریخته گری می بایست با استفاده از تجهیزات و دانش روز و انجام حمایت های تعرفه ای در جهت ممانعت از ورود بی رویه قطعات ریخته گری، امکان ایجاد و تقویت زنجیره را فراهم کرد.

 وی در خصوص تقویت شرکت های دانش بنیان که از دیگر موارد تبیین شده برای اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید به ایده ها و خلاقیت جوانان از طریق گرد هم آوردن آنها و تشکیل سازمان های فعال اهمیت داد و برای تجاری کردن اندیشه هایشان تلاش کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه در جوانان می تواند شرکت های دانش بنیان را تقویت کند، گفت: منتفع ساختن جوانان صاحب ایده از تجاری سازی اندیشه ها و خلاقیتشان می تواند راهی برای رشد این شرکت ها باشد.

توکل؛ همچنین با اشاره به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: بدیهی است که صنایع کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی ایفا می کنند از این رو در تمام کشورهای توسعه یافته، توجه به این واحدها و ایجاد رونق در آنها در برنامه ریزی ها مدنظر قرار می گیرد.

وی افزود: بنابراین انتظار اینست که دولت و وزارت صنعت همان گونه که برای صنایعی مانند خودرو و پتروشیمی اقداماتی انجام می دهند، برای صنایع کوچک و متوسط هم برنامه هایی در نظر بگیرند

منبع : موج

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.