6 اردیبهشت, 1395

فیلم/حذف کارگر ایرانی از چرخه تولید ملی با خرید کالا

بدون شرح!

منبع : آوینی نیوز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.