6 اردیبهشت, 1395

سه دستور وزیر علوم به دانشگاه ها در حوزه اقتصاد دانش بنیان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: وزیر علوم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان دستوری را به دانشگاه های کشور ابلاغ کرده است.

محمود مدرس هاشمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر علوم برای تحقق اقتصاد دانشی دستوری را به دانشگاه ها ابلاغ کرده است که در این ابلاغیه ۳ موضوع مباحث نظری اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد آموزش عالی و نحوه تربیت نیروی انسانی برای روسای دانشگاه ها تشریح شده است.

وی افزود: در ابلاغیه وزیر علوم موضوع مباحث نظری اقتصاد دانش بنیان و تبیین این اقتصاد در کشور تاکید شده است که در این راستا دانشجویان و اساتید رشته های حوزه اقتصاد باید فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این ابلاغیه مربوط به اقتصاد آموزش عالی است که براساس آن دانشگاه ها باید راه های صرفه جویی هزینه ها را شناسایی کنند.

مدرس هاشمی گفت: همچنین در این راستا باید اقتصاد آموزش عالی به گونه ای طراحی شود که دانشگاه ها بتوانند براساس درآمدهای اختصاصی خود فعالیت کنند و وابسته به بودجه های دولتی نباشند.

وی عنوان کرد: موضوع سومی که در ابلاغیه وزیر علوم مطرح شده است مربوط به تربیت نیروی خلاق و کارآفرین است که برای تحقق آن باید روند فعالیت شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاه ها تسهیل شود و توسعه یابد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.