6 اردیبهشت, 1395

رهبری از اوایل دهه هشتاد به اقتصاد مقاومتی توصیه می کردند!

سبحانی فر، خاطرنشان کرد: دولت ها باید از گذشته به این امر بیشتر توجه می کردند، مقام معظم رهبری سال های سال است که بر توجه بر اقتصاد تاکید دارند. ایشان از سال های ۷۹ – ۸۰ توجه به اقتصاد را به مسئولین گوش زد می کنند.

رمضانعلی سبحانی فرد، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تعهد آمریکایی ها به وعده های شان در گفت و گو با خبرنگار تهران پرس، گفت: در مسائل مالی که تا کنون مطرح شده، بحثی که مهم است بحث استقاده از ارتباط بر آورده از دلار با وجود اینکه امکانش فراهم نیست، می باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، اظهار داشت: انتظار بر این است که هم آمریکا و هم شرکای دیگر آن ها این شرایط را فراهم کنند تا بتوان به آن بندهای برجام که رفع تحریم ها به خصوص رفع تحریم های بانکی عمل شود و ایران بتواند از آن حق قانونی خود استفاده نماید.لذا انتظار ما و مردم از برجام همین است و باید کشورهای مقابل به تعهداتشان در زمینه برجام پایبنده بوده و به آن عمل کنند.

سبحانی فر، خاطرنشان کرد: دولت ها باید از گذشته به این امر بیشتر توجه می کردند، مقام معظم رهبری سال های سال است که بر توجه بر اقتصاد تاکید دارند. ایشان از سال های ۷۹ – ۸۰ توجه به اقتصاد را به مسئولین گوش زد می کنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اما ما بنا بر یک فرهنگ یا عادت، زمانی که گرفتار مسئله ای می شویم، بیشتر این موضوع را پیگیری می کنیم. این مقطع که تحریم ها علیه ایران پیش آمد یک مقدار به این مسئله حساس تر شدیم و بیشتر به آن می پردازیم.

وی افزود: این در حالی است که مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد، بحث اقتصاد را مورد توجه داشتند. خارج از تحریم ها باید بحث اقتصاد مقاومتی را حتما سر لوحه کار خود قرار دهیم و اقتصاد مقاومتی در شعار نماند.

سبحانی فرد در پایان اظهار داشت:تاکیدات مقام معظم رهبری در سه سال گذشته بر اقتصاد مقاومتی بیشتر بوده است که نشان این است که توجه ویژه ای به این امر نشد. لذا امسال مقام معظم رهبری اقدام و عمل را چاشنی این اقتصاد مقاومتی کردند. این نشان دهنده این است که مسئولین باید اقتصاد مقاومتی را به مرحله اقدام و عمل برسانند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.