5 اردیبهشت, 1395

اقتصادمقاومتی نباید دچار کندی شود/ افزایش مالیات خودرو با اقتصادمقاومتی مغایرت دارد

معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی امشب در برنامه نگاه یک به بررسی لایحه بودجه و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل پرداختند.

، برنامه نگاه یک با موضوع اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در لایحه بودجه با حضور احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و فرهاد دژپسند معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور از شبکه ۱ سیما پخش شد.

دژپسند معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که چگونه می توان اقتصاد مقاومتی را در بودجه سرلوحه کار خود قرار داد گفت: در برنامه کوتاه مدت نمی توان  به نتیجه رسید لذا مقرر شده است تا یک دهم در سال ۹۵ بتوانیم به اقتصاد مقاومتی در بودجه دست یابیم.

وی با تاکید بر این که باید وابستگی نفتی مان را کاهش دهیم ادامه داد: باید بتوانیم درآمدهای دولت را افزایش دهیم تا جایگزینی نسبت به درآمدهای حاصل از نفت به وجود آید.

دژپسند با اشاره به این که باید ۵ رویکردی را که توسط مقام معظم رهبری در قالب دانش بنیانی، عدالت گرایی و مردم بنیانی مطرح شده است را سرلوحه کار خود قرار داد گفت: اجرای ۲۴ گانه سیاست اقتصاد مقاومتی را در ۵۴ طرح و ۲۷۰ پروژه ملی در نظر گرفته ایم به طوری که این طرح ها متناسب با سال ۹۵ است لذا در این راستا باید اهداف سالانه را تحقق ببخشیم.

** برای پروژه های ضروری از سرجمع اعتبارات می توانیم برداشت کنیم/ اقتصاد مقاومتی نباید دچار کندی شود

معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور با اشاره به این نام گذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ادامه داد: بودجه را به گونه ای تنظیم کرده ایم که بتوانیم به اهدافمان دست یابیم زیرا ممکن ست پدیده هایی اتفاق بیفتد که نیازمند اعتبارات خاص باشدلذا از قانون گذار اجازه گرفتیم تا در صورت وجود پروژه های ضروری بتوانیم از سرجمع اعتبارات برداشت کنیم و آن را صرف پروژه های خاص اقتصاد مقاومتی کنیم.

وی با تاکید بر این که پروسه اقتصاد مقاومتی نباید دچار کندی شود اظهار داشت: فندانسیون کار را در طی ۳ سال گذشته شکل دادیم به طوری که از نظر زمان در مرحله اقدام قرار گرفته ایم.

دژپسند در ادامه با اشاره به این که متاسفانه در سال گذشته بخشی از هزینه ها رها شده است گفت: مثلاً تعداد پرسنل دولت به صورت بی رویه گسترش یافته است.

معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور با اشاره به این که در سطی سال های ۸۵ تا ۹۲ طرح های عمرانی به ۲ هزار و ۹۰۶ رسیده است اظهار داشت: این طرح ها به معنای تعریف یک طرح نیست لذا طی برآوردهای به عمل آمده مشخص شده است که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اتمام پروژه ها هزینه نیاز دارد

وی با بیان این که سعی کرده ایم از اقدامات عمرانی غافل نشویم افزود: اعتبار هزینه ای به معنای هزینه جاری نیست لذا در این راستا منافع دستگاه های متعدد درون سازمانی و برون سازمانی قوه مجریه در این رابطه درگیر است لذا با سهولت نمی توان کار کرد.

دژپسند با اشاره به این که باید از دریچه کارشناسی صحبت کرد ادامه داد: همه درآمدهای تعریف شده را قبول نداریم.

*** افزایش مالیات خودرو با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

معاونت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور با اشاره به این که افزایش مالیات خودرو با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت: این امر سبب افزایش واردات خودرو می شود.

توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال اول مجری برنامه که چرا امسال را مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری کردند ادامه داد: اهتمام کافی در مجلس و دولت برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی وجود دارد لذا جان مایه اقتصاد مقاومتی یعنی حاکمیت عقل.

امسال در بودجه کمتر بی انضباطی را شاهد هستیم

این نماینده مجلس با اشاره به این که تمایلات نباید در این اقتصاد تاثیرگذار باشد گفت: انضباط مالی باید در بودجه حاکم شود این در حالی است که خوشبختانه امسال در بودجه کمتر بی انضباطی را شاهد هستیم

وی با اشاره به این که مجلس امسال بهتر از سال گذشته عمل کرده است گفت: لایحه بودجه امسال کمتر عیب داشت و لذا نتیجه کار کمیسیون تلفیق خوب بود به گونه ای شاهد همکاری رئیس کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه بودیم.

*** اداره کردن کشور در این شرایط سخت است زیرا بودجه نفتی  است و مقاوم نیست

توکلی با اشاره به این که دولت امسال خیلی گرفتار است ادامه داد: اداره کردن کشور در این شرایط سخت است زیرا بودجه نفتی  است و مقاوم نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به این که در طی سال های گذشته شاهد نصف شدن درآمدهای نفتی هستیم تصریح کرد: بسیار سخت است سیستمی را با منابعی اداره کرد که به یکباره درآمدهایش نصف شود لذا باید تسامح بیشتر شود و انتظارات را واقع بینانه کرد.

وی با بیان این که زمینه بی انضباطی کم شده است اظهار داشت: اظهار نیاز کردن با اقتصاد مقاومتی جور در نمی آید.

توکلی با اشاره به این که در سال آخر دوران ریاست جمهوری خاتمی حقوق و مزایای کادر هیئت علمی بالا رفت و این امر سبب به وجود آمدن اعتراضات در میان کارکنان تحصیل کرده دانشگاه ها شد لذا آن ها خواهان هم طرازی در حقوق بودند پس نباید انتظار ایجاد کرد

این نماینده مجلس با اشاره به این که حقوق سال گذشته بنده ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان بود افزود: باید پرداخت های مجلس را با هم طرازهای جاهای دیگر مقایسه کرد.

وی با اشاره به این که قوه قضاییه درآمدهای اختصاصی دارد ادامه دارد: این قوه می تواند حقوق ها را بالا ببرد

توکلی با اشاره به این که در برنامه ۵ ساله چهارم قرار بود مناطق ویژه اقتصادی سکوی صادرات شود گفت: متاسفانه شاهد بودیم که به جای سکوی صادرات از این مناطق واردات صورت می گرفت و این به معنای شکست است که نباید تکرار شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.