4 اردیبهشت, 1395

برقراری انضباط شهری «اقتصاد مقاومتی» را تقویت می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع سدمعبر دستفروشان و مقابله با مافیای بساط گستران، به نظم و انضباط شهری می انجامد، گفت: برقراری نظم و انضباط شهری با رفع سدمعبر بساط گستران، ساماندهی دستفروشان و مقابله با مافیای بساط گستری، کمک به تقویت اقتصاد مقاومتی است.

سید محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با ستاد خبری «شهربان شهر من» با اشاره به این که داشتن یک اقتصاد سالم و پویا یکی از ملزومات اجتماع شهری است، گفت: برخورد قانونی با افراد متخلف در هر زمینه از جمله متخلفین مفاسد اقتصادی و پیشگیری از پدیده های ناهنجار شهری از وظایف مهم و اساسی نهادهایی است که این مسئولیت ها را برعهده دارند و شهرداری نیز از طریق نیروهای شهربان، بخشی از این مسئولیت از جمله برخورد با سدمعبر دستفروشان را برعهده دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای قانون و ضوابط شهری توسط نیروهای شهربان شهرداری، امری بدیهی و لازم است که موجب رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از مسدود شدن معابر عمومی شهر تهران می شود.

میرمحمدی تصریح کرد: نیروهای شهربان می توانند با رعایت اخلاق حرفه ای و انجام اقدامات قانون مدارانه با معضلاتی مانند بساط چین ها و مافیای بساط گستری مبارزه کنند و از این طریق علاوه بر برقراری نظم و انضباط شهری، بر آرامش و رفاه مردم نیز بیفزایند.

وی اظهار داشت: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی و کسبه، با پرداخت هزینه های مختلف از مالیات گرفته تا اجاره، پول آب و برق و تلفن، هزینه های جاری و … فعالیت اقتصادی می کنند، بساط گستران چنین هزینه هایی را پرداخت نمی کنند و از طرفی، عموماً اجناس چینی و کم کیفیت را به فروش می رسانند؛ اجناسی که وارد کننده آنها، گروه هایی مانند مافیای بساط گستری هستند.

میرمحمدی افزود: افزایش حجم واردات، سبب سرخوردگی تولیدکنندگان داخلی و کسبه ای می شود که اجناس تولید داخل را به فروش می رسانند؛ لذا مقابله با مافیای بساط گستری کمک به اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان این که در صورت شکل گیری مافیای اقتصادی در سطح شهر، باید هر چه سریع تر به پرونده های آنها رسیدگی شود، توضیح داد: در جامعه ما بسیاری از مسائل فقط مطرح می شود و سپس مسکوت می ماند. در حالی که در صورت صحت این جریانات باید برخوردهای قانونی جدی با آنها صورت گیرد و این مافیای دستفروشان توسط دستگاه های مسئول شناسایی و منهدم شوند.

میرمحمدی با تاکید بر این که برخی از مسائل در حوزه اقتصاد، بین بخشی است، اظهار کرد: در صورتی که بیکاری در یک جامعه افزایش یابد، باید حوزه های چارچوب مند و با هویتی مانند بازارچه هایی که شهرداری برای بساط گستران تعبیه کرده است، برای افراد تعریف شود تا این افراد با فروش کالاهای ارزان قیمت و البته استاندارد در فضای مدیریت شده اشتغال داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت چارچوب مبلمان شهری و هنجارهای معین در جامعه گفت: امیدواریم با این اقدام شهربان شهرداری تهران، بسیاری از معضلات موجود در خیابان های شهر تهران از نظم اجتماعی و روانی معمول و بجا برخوردار شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.